Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | HELLO WINTER 2021 | EASY RETURNS

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

  • Úprava nastavení

Úprava nastavení

Všetky nastavenia hodiniek možno upraviť v ponuke možností.

Úprava nastavenia:

  1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
  2. Tlačidlom 7R a dolným tlačidlom sa posúvajte nahor a nadol v ponukách.
  3. Stlačením stredného tlačidla prejdite do nastavenia. Podľa ponuky bude možno potrebné prejsť pomocou stredného tlačidla po nastaveniach.
  4. Tlačidlom 7R a dolným tlačidlom upravte hodnotu nastavenia.
  5. Stlačením stredného tlačidla potvrďte nové nastavenie.
  6. Podržaním stlačeného stredného tlačidla opustite nastavenie.

adjust settings

Table of Content