Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS

Suunto Spartan Sport Používateľská príručka - 2.5

 • Miesta záujmu

Miesta záujmu

Bod záujmu, teda POI, je špeciálne miesto, napríklad kemping alebo výhľad pozdĺž trasy, ktoré si môžete uložiť a neskôr k nemu navigovať. Body POI možno vytvoriť v aplikácii Suunto Movescount alebo v hodinkách uložením aktuálnej polohy.

Každý POI definujú:

 • Názov POI
 • Typ POI
 • Dátum a čas vytvorenia
 • Zemepisná šírka
 • Zemepisná dĺžka
 • Nadmorská výška

V hodinkách možno uložiť maximálne 250 bodov POI.

Pridanie a vymazanie bodov POI

Do hodiniek možno pridať POI pomocou aplikácie Suunto Movescount alebo uložením aktuálnej polohy do hodiniek.

Pridanie POI pomocou aplikácie Suunto Movescount:

 1. Prejdite na nastavenia hodiniek na webovej stránke Suunto Movescount.
 2. Rozbaľte časť Navigation (Navigácia) a potom POIs (Body záujmu).
 3. Kliknite na položku Create new point of interest (Vytvoriť nový bod záujmu) a vyplňte podrobnosti o POI. Pomocou mapy zadajte zemepisnú dĺžku a šírku.
 4. Uložte POI a potom ho výberom možnosti Use in watch (Použiť v hodinkách) pridajte do hodiniek.
 5. Synchronizujte hodinky s webovou lokalitou Movescount pomocou SuuntoLink (kábel USB) alebo aplikácie Suunto Movescount (Bluetooth).

Ak ste s hodinkami vonku a narazíte na miesto, ktoré chcete uložiť ako POI, môžete ho pridať priamo do hodiniek. POI sa pridá do vášho zoznamu bodov POI v hodinkách a pri ďalšej synchronizácii sa pridá do vášho zoznamu bodov POI na webovej lokalite Movescount.

Pridanie POI pomocou hodiniek:

 1. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prejdite nadol na položku Your location (Vaša poloha) a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Počkajte, kým sa v hodinkách aktivuje GPS a vyhľadá sa vaša polohu.
 5. Keď hodinky zobrazia vašu zemepisnú výšku a šírku, stlačením horného tlačidla uložte svoju polohu ako POI a vyberte typ POI.
 6. Názov POI je predvolene rovnaký ako typ POI (s príslušným poradovým číslom). Názov môžete upraviť neskôr na webovej lokalite Movescount.

Vymazanie bodov POI

POI môžete odstrániť z hodiniek deaktivovaním nastavenia Use in watch (Použiť v hodinkách) pre POI na webovej lokalite Movescount alebo vymazaním POI zo zoznamu POI v hodinkách.

Vymazanie POI v hodinkách:

 1. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla prejdite nadol na položku POIs (Body POI) a stlačte stredné tlačidlo.
 4. Prejdite na POI, ktorý chcete odstrániť z hodiniek, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Prejdite na koniec podrobností a vyberte možnosť Delete (Odstrániť).

Keď z hodiniek vymažete POI, neodstráni sa natrvalo. Pri ďalšej synchronizácii hodiniek s webovou lokalitou Movescount sa vymazaný POI deaktivuje.

Ak chcete POI natrvalo vymazať, je potrebné vymazať ho na webovej lokalite Movescount.

Trvalé odstránenie POI:

 1. Na webovej lokalite Movescount prejdite na nastavenia hodiniek.
 2. Rozbaľte časť Navigation (Navigácia) a potom POIs (Body záujmu).
 3. Prejdite na POI, ktorý chcete vymazať, a kliknite na ikonu koša.
 4. Synchronizujte hodinky s webovou lokalitou Movescount pomocou SuuntoLink (kábel USB) alebo aplikácie Suunto Movescount (Bluetooth), aby sa POI odstránil aj zo zoznamu POI v hodinkách.

Navigácia k POI

Navigovať môžete k ľubovoľnému POI, ktorý je v zozname POI v hodinkách.

POZNÁMKA:

Pri navigácii k POI hodinky používajú plný výkon GPS.

Navigácia k POI:

 1. Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku Navigation (Navigácia) a klepnite na ikonu alebo stlačte stredné tlačidlo.
 3. Prejdite na položku POIs a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam bodov POI.
 4. Prejdite na POI, ku ktorému chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.
 5. Stlačením horného tlačidla spustite navigáciu.
 6. Keď kedykoľvek znovu stlačíte stredné tlačidlo, navigácia sa zastaví.

Navigácia k POI má dve zobrazenia:

 • zobrazenie POI s indikátorom smeru a vzdialenosťou k POI

POI detail view

 • mapové zobrazenie zobrazujúce aktuálnu polohu vo vzťahu k POI a vašej ceste breadcrumb (trase, ktorú ste precestovali)

POI map view

Potiahnutím doľava alebo doprava alebo stlačením stredného tlačidla možno prepínať medzi zobrazeniami.

TIP:

Keď ste v zobrazení POI, klepnutím na displej zobrazte v dolnom riadku ďalšie informácie, napríklad rozdiel nadmorskej výšky medzi aktuálnou polohou a POI a odhadovaný čas príchodu (ETA) alebo trasy (ETE).

V mapovom zobrazení sú ostatné body POI v blízkosti vyobrazené sivou farbou. Klepnutím na displej možno prepínať medzi prehľadovou mapou a podrobným zobrazením. V podrobnom zobrazení upravíte úroveň zväčšenia stlačením stredného tlačidla a následným zväčšením alebo zmenšením pomocou hodného a dolného tlačidla.

Počas navigácie môžete potiahnutím nahor z dolnej strany displeja alebo stlačením dolného tlačidla otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k detailom o POI a akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber POI, ku ktorému chcete navigovať, ako aj ukončenie navigácie.

Typy POI

V hodinkách Suunto Spartan Sport sú k dispozícii tieto typy POI:

poi basicvšeobecné miesto záujmu
poi beddingPodstielka (zviera, na lov)
poi beginZačiatok (začiatok cesty alebo chodníka)
poi biggameVysoká zver (zviera, na lov)
poi birdVták (zviera, na lov)
poi homeBudova, domov
poi cafeKaviareň, jedlo, reštaurácia
poi campKemp, kemping
poi carAuto, parkovanie
poi caveJaskyňa
poi hillÚtes, kopec, hora, údolie
poi lakePobrežie, jazero, rieka, voda
poi crossroadKrižovatka
poi emergPohotovosť
poi endKoniec (koniec cesty alebo chodníka)
poi fishRyby, miesto rybolovu
poi forestLes
poi geoGeogaching
poi hotelHostel, hotel, ubytovanie
poi infoInformácie
poi meadowLúka
poi peakVrch
poi printsOdtlačky (stopy zvierat, na lov)
poi roadCesta
poi rockSkala
poi rubOškreté miesto (značky zvierat, na lov)
poi scrapeVyhĺbené miesto (značky zvierat, na lov)
poi shotStrela (na lov)
poi sightVýhľad
poi smallgameNízka zver (zviera, na lov)
poi standPosed (na lov)
poi trailChodník
poi camFotopasca (na lov)
poi waterfallVodopád

Table of Content