Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Spartan Sport Wrist HR Používateľská príručka - 2.6

Presnosť GPS a úspora energie

Interval zisťovania polohy GPS stanovuje presnosť vašej trasy. Čím je interval medzi zisťovaniami kratší, tým je lepšia presnosť trasy. Pri zaznamenávaní tréningu sa každé zisťovanie GPS zaznamenáva do vášho záznamníka.

Zisťovanie GPS priamo ovplyvňuje aj výdrž batérie. Znížením presnosti GPS môžete predĺžiť výdrž batérie vašich hodiniek.

Možnosti presnosti GPS sú:

  • Best (Najlepšia): zisťovanie približne raz za 1 s s plným výkonom
  • Good (Dobrá): zisťovanie približne raz za 1 s s nízkym výkonom
  • OK (OK): zisťovanie približne raz za 60 s s plným výkonom

Pri nastavení Best (Najlepšia) hodinky používajú GPS stále pri plnom výkone. V režime plného výkonu GPS dokáže odfiltrovať rušenie a zabezpečiť najlepšie zisťovanie. Tieto výsledky predstavujú najlepšiu presnosť trasy, no súčasne najviac spotrebúvajú batériu.

Pri nastavení Good (Dobrá) zisťovanie GPS rovnako prebieha každú sekundu, no presnosť je znížená, pretože GPS nie je stále v režime plného výkonu. Medzi zisťovania GPS nakrátko prechádza do režimu nízkeho výkonu, ako je vyobrazené nižšie.

GPS accuracy Good

Predlžuje sa tak výdrž batérie, no znamená to, že GPS má menej času na dobré zistenie a na odfiltrovanie rušenia. Preto výsledná trasa nie je taká presná ako pri nastavení Best (Najlepšia).

Pri nastavení OK je rýchlosť zisťovania GPS znížená na raz za minútu. Výrazne sa tak zvyšuje výdrž batérie, no trasa je menej presná.

GPS accuracy OK

Vždy, keď navigujete po trase alebo k POI, presnosť GPS sa automaticky nastaví na možnosť Best (Najlepšia).

Table of Content