Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | EASY RETURNS

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.5

 • Spárovanie zariadení POD a snímacov

Spárovanie zariadení POD a snímacov

Spárujte si hodinky so zariadeniami Bluetooth Smart POD a so snímacmi, aby ste pri zaznamenávaní tréningu mohli zhromaždovat dalšie informácie, napríklad výkon pri cyklistike.

Hodinky Suunto Spartan Trainer Wrist HR podporujú tieto typy zariadení POD a snímacov:

 • Srdcová frekvencia
 • Bicykel
 • Výkon
 • Chôdza
POZNÁMKA:

Ak je aktivovaný letový režim, párovanie sa nedá vykonat. Pred párovaním vypnite letový režim. Pozri Letový režim.

Spárovanie zariadenia POD alebo snímaca:

 1. Prejdite do nastavení hodiniek a vyberte položku Connectivity (Konektivita).
 2. Po výbere možnosti Pair sensor (Spárovat snímac) sa zobrazí zoznam typov snímacov.
 3. Stlacením pravého dolného tlacidla môžete prechádzat zoznamom a stlacením stredného tlacidla vyberte typ snímaca.

  Zoznam snímacov hodiniek Trainer

 4. Podla pokynov v hodinkách dokoncite párovanie (v prípade potreby si pozrite návod pre snímac alebo zariadenie POD), pricom na další krok vždy prejdete stlacením stredného tlacidla.

  Spárovaný snímac hodiniek Trainer

Ak zariadenie POD vyžaduje nastavenia, napríklad dlžku klucky pre zariadenie Power POD, pocas procesu párovania sa zobrazí výzva na zadanie hodnoty .

Po spárovaní zariadenia POD alebo snímaca ho pri výbere športového režimu hodinky vyhladajú, ak športový režim používa príslušný typ snímaca.

Úplný zoznam spárovaných zariadení môžete vidiet v nastaveniach hodiniek v položke Connectivity (Konektivita) » Paired devices (Spárované snímace).

V prípade potreby možno z tohto zoznamu odstránit zariadenie (zrušit jeho spárovanie). Vyberte zariadenie, ktoré chcete odstránit, a klepnite na možnost Forget (Zabudnút).

Kalibrácia zariadenia POD na nohu

Ked párujete zariadenie POD na nohu, hodinky automaticky nakalibrujú zariadenie POD pomocou GPS. Odporúcame použit automatickú kalibráciu, v prípade potreby ju však môžete vypnút v nastaveniach zariadenia POD v položke Connectivity (Konektivita) » Paired devices (Spárované snímace).

Pri prvej kalibrácii pomocou GPS by ste mali vybrat športový režim, v ktorom sa používa zariadenie POD na nohu, a presnost GPS je nastavená na možnost Best(Najlepšia). Spustite zaznamenávanie a aspon 15 minút bežte rovnomerným tempom po rovnom povrchu, ak je to možné.

Pri úvodnej kalibrácii bežte svojím normálnym priemerným tempom, potom zastavte zaznamenávanie tréningu. Ked nabudúce použijete zariadenie POD, kalibrácia bude pripravená.

Hodinky automaticky prekalibrujú zariadenie POD na nohu podla potreby vždy, ked je dostupná rýchlost z GPS.

Kalibrácia zariadenia Power POD

V prípade zariadení Power POD (merace výkonu) budete musiet spustit kalibráciu v možnostiach športového režimu v hodinkách.

Kalibrácia zariadenia Power POD:

 1. Ak ste to ešte neurobili, spárujte zariadenie Power POD s hodinkami.
 2. Vyberte športový režim, ktorý používa zariadenie Power POD, a potom otvorte možnosti režimu.
 3. Vyberte položku Calibrate power POD(Kalibrovat power POD) a postupujte podla pokynov v hodinkách.

Kalibráciu zariadenia Power POD by ste mali obcas zopakovat.

Table of Content