Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | BLACK FRIDAY SALE ON NOW | EASY RETURNS

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.5

 • Tlacidlá

Tlacidlá

Zariadenie Suunto Spartan Trainer Wrist HR má pät tlacidiel, ktoré môžete použit na navigáciu po displejoch a funkciách.

Tlacidlá hodiniek Trainer

1. Lavé horné tlacidlo

 • stlacením aktivujete podsvietenie
 • stlacením zobrazíte alternatívne informácie

2. Pravé horné tlacidlo

 • stlacením sa presuniete nahor v zobrazeniach a ponukách

3. Stredné tlacidlo

 • stlacením sa vyberie položka alebo sa zobrazia alternatívne informácie
 • podržaním stlaceného tlacidla sa otvorí kontextová ponuka skratiek

4. Lavé dolné tlacidlo

 • stlacením sa vrátite spät

5. Pravé dolné tlacidlo

 • stlacením sa presuniete nadol v zobrazeniach a ponukách

Pri zaznamenávaní tréningu majú tlacidlá odlišné funkcie:

1. Lavé horné tlacidlo

 • stlacením zobrazíte alternatívne informácie

2. Pravé horné tlacidlo

 • stlacením sa pozastaví alebo obnoví zaznamenávanie
 • podržaním stlaceného tlacidla sa zmení aktivita

3. Stredné tlacidlo

 • stlacením sa zmení displej
 • podržaním stlaceného tlacidla sa otvorí kontextová ponuka možností

4. Lavé dolné tlacidlo

 • stlacením sa zmení displej

5. Pravé dolné tlacidlo

 • stlacením sa oznací medzicas
 • podržaním stlaceného tlacidla sa uzamknú alebo odomknú tlacidlá

Table of Content