Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.1

Miesta záujmu

Športové hodinky Suunto Traverse sú vybavené navigáciou GPS, ktorá vás môže navigovať na vopred definované miesto uložené ako miesto záujmu (POI).

POZNÁMKA:

Navigáciu na miesto záujmu možno spustiť, aj keď zaznamenávate aktivitu (pozri Zaznamenávanie aktivít).

Navigácia na miesto záujmu:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom START prejdite na položku NAVIGATION (NAVIGÁCIA) a stlačte tlačidlo NEXT.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku POIs (Points of interest) (Miesta záujmu, POI) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 4. Tlačidlom START alebo LIGHT prejdite na miesto záujmu, ku ktorému chcete navigovať, a vyberte ho stlačením tlačidla NEXT.
 5. Ďalším stlačením tlačidla NEXT vyberte položku Navigate (Navigovať). Ak používate kompas prvý raz, musíte ho nakalibrovať (pozri Kalibrácia kompasu). Po aktivovaní kompasu hodinky začnú hľadať signál GPS. Každé navigovanie sa zaznamená. Ak hodinky majú viac športových režimov, zobrazí sa výzva, aby ste jeden vybrali.
 6. Spustite navigáciu k miestu záujmu.

Hodinky zobrazia display breadcrumb so zobrazením aktuálnej polohy a polohy miesta záujmu.

Stlačením tlačidla VIEW získate prístup k ďalším pokynom:

 • vzdialenosť a smer k miestu záujmu rovnou čiarou
 • vzdialenosť k miestu záujmu a odhadovaný čas trasy na základe aktuálnej rýchlosti
 • rozdiel medzi aktuálnou nadmorskou výškou a nadmorskou výškou miesta záujmu

navigating POI Traverse

Keď stojíte alebo sa pohybujete len pomaly (do 4 km/h), hodinky zobrazujú smer k miestu záujmu (alebo zastávke, ak navigujete po trase) podľa kompasu.

Keď sa pohybujete (rýchlejšie ako 4 km/h), hodinky zobrazujú smer k miestu záujmu (alebo zastávke, ak navigujete po trase) podľa GPS.

Smer k cieľu (kurz) sa zobrazuje pomocou prázdneho trojuholníka. Smer pohybu (smerovanie) sa signalizuje pomocou plných čiar v hornej časti displeja. Ak sú zarovnané, znamená to, že sa pohybujete správnym smerom.

navigating POI moving Traverse

Kontrola polohy

Športové hodinky Suunto Traverse umožňujú zistiť súradnice aktuálnej polohy pomocou systému GPS.

Kontrola polohy:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom START prejdite na položku NAVIGATION (NAVIGÁCIA) a stlačte tlačidlo NEXT.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Location (Poloha) a stlačte tlačidlo NEXT.
 4. Stlačením tlačidla NEXT vyberte položku Current (Aktuálna).
 5. Zariadenie začne hľadať signál GPS a po zistení signálu zobrazí hlásenie GPS found (GPS nájdené). Potom sa na displeji zobrazia aktuálne súradnice.
TIP:

Svoju polohu môžete kontrolovať aj tak, že podržaním stlačeného tlačidla NEXT prejdete v ponuke možností na položku NAVIGATION (NAVIGÁCIA), alebo stlačením tlačidla START na displeji breadcrumb.

Pridanie miesta záujmu

Suunto Traverse umožňujú uložiť aktuálnu polohu alebo definovať polohu ako miesto záujmu (POI).

Do hodiniek môžete uložiť až 250 miest záujmu.

Pri pridávaní miesta záujmu vyberte typ miesta záujmu (ikonu) a názov miesta záujmu z vopred definovaného zoznamu.

Uloženie miesta záujmu:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom START prejdite na položku NAVIGATION a stlačte tlačidlo NEXT.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Location a stlačte tlačidlo NEXT.
 4. Vyberte položku Current alebo výberom položky Define manuálne nastavte hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky.
 5. Stlačením tlačidla START uložte polohu.
 6. Vyberte vhodný názov pre polohu. Tlačidlom START alebo LIGHT prechádzajte možnosťami názvu. Tlačidlom NEXT vyberte názov.
 7. Stlačením tlačidla START uložte miesto záujmu.
TIP:

Svoju aktuálnu polohu môžete rýchlo uložiť ako miesto záujmu tak, že podržíte stlačené tlačidlo VIEW. Možno to urobiť z ľubovoľného displeja.

Odstránenie miesta záujmu

Miesto záujmu môžete odstrániť priamo v hodinkách.

Odstránenie miesta záujmu:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom START prejdite na položku NAVIGATION a stlačte tlačidlo NEXT.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku POIs (Points of interest) a stlačte tlačidlo NEXT.
 4. Tlačidlom START alebo LIGHT vyberte miesto záujmu, ktoré chcete odstrániť, a označte ho stlačením tlačidla NEXT.
 5. Tlačidlom START prejdite na položku Delete a stlačte tlačidlo NEXT.
 6. Stlačením tlačidla START potvrďte výber.

Table of Content