Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Traverse Používateľská príručka - 2.1

Trasy

Trasu môžete vytvoriť na webovej lokalite Movescount alebo môžete importovať trasu vytvorenú v inej službe.

Pridanie trasy:

 1. Prejdite na adresu www.movescount.com a prihláste sa.
 2. Zosynchronizujte hodinky Suunto Traverse so službou Movescount pomocou aplikácie SuuntoLink a dodaného USB kábla.

Trasy sa odstraňujú aj prostredníctvom webovej lokality Movescount.

Navigating a route

You can navigate a route you have transferred to your Suunto Traverse from Movescount (see 3.20 Routes) or from a log in your logbook with GPS data. You get a preview of the route based on the route list or logbook selection.

If you are using the compass for the first time, you need to calibrate it (see Calibrating compass). After activating the compass, the watch will begin searching for a GPS signal. After the watch acquires a GPS signal, you can begin to navigate a route.

To navigate a route:

 1. Press START to enter the start menu.
 2. Scroll to NAVIGATION with START and press NEXT.
 3. Scroll to Routes or NAVIGATION and press NEXT to enter .
 4. Scroll to the route you want to navigate with START or LIGHT and press NEXT.
 5. Press NEXT to select Navigate. All navigating is recorded. If you watch has more than one sport mode, you are prompted to select one.
 6. Select Forwards or Backwards to chose the direction you want to navigate (from the first waypoint or the last).

route select direction

 1. Start navigating. The watch informs you when you are approaching the beginning of the route.

route begin

 1. The watch informs you when you have arrived at your destination.
TIP:

You can also start navigating while recording an activity (see Recording activities).

Počas navigácie

Počas navigácie môžete stlačením tlačidla VIEW prechádzať týmito zobrazeniami:

 • zobrazenie celej trasy
 • priblížené zobrazenie trasy: v predvolenom nastavení je priblížené zobrazenie v mierke 100 m alebo väčšie, ak ste ďaleko od trasy

Zobrazenie trasy

V zobrazení celej trasy sa zobrazujú nasledujúce informácie:

 • (1) šípka udávajúca vašu polohu a smerujúca v smere vašej cesty
 • (2) začiatok a koniec trasy
 • (3) najbližšie miesto záujmu sa zobrazuje ako ikona
 • (4) mierka zobrazenia trasy

route track view

POZNÁMKA:

V zobrazení celej trasy je sever vždy hore.

Orientácia na mape

Orientáciu mapy môžete zmeniť v ponuke možností NAVIGATION (NAVIGÁCIA) » Settings (Nastavenia) » Map (Mapa) » Orientation (Orientácia).

 • Heading up (Smer hore): Zobrazenie priblíženej mapy, smer cesty je hore.
 • North up (Sever hore): Zobrazenie priblíženej mapy, sever je hore.

Zobrazenie profilu stúpania

V zobrazení profilu stúpania sa zobrazujú nasledujúce informácie:

 1. Zostávajúce stúpanie
 2. Graf výškového profilu v reálnom čase
 3. Zostávajúce klesanie

ascent profile Traverse

Ak sa príliš odkloníte od trasy, graf profilu sa neaktualizuje. Namiesto toho sa pod grafom zobrazuje text Off route (mimo trasy). Ak chcete získať presné výpočty stúpania, musíte sa vrátiť na trasu.

Table of Content