Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Aplikácia Suunto

S aplikáciou Suunto môžete ďalej obohatiť svoje skúsenosti s hodinkami Suunto Traverse Alpha pomocou analýzy a zdieľania vašich tréningov, pripojením k partnerom a oveľa viac. Spárujte s mobilnou aplikáciou, aby sa oznámenia zobrazovali v hodinkách Suunto Traverse Alpha.

Spárovanie hodiniek s aplikáciou Suunto:

 1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Suunto do kompatibilného mobilného zariadenia z obchodu App Store, Google Play alebo ďalších obľúbených obchodov s aplikáciami v Číne.
 2. Spustite aplikáciu Suunto a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté.
 3. Podržaním stlačeného tlačidla Next v hodinkách otvorte ponuku možností.
 4. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku PAIR a vyberte ju stlačením tlačidla Next
 5. Stlačením tlačidla Next vyberte položku MobileApp.
 6. Vráťte sa do aplikácie a klepnite na ikonu hodiniek v pravom hornom rohu obrazovky. Keď sa zobrazí názov hodiniek, klepnite na položku PAIR.
 7. Do poľa požiadavky na párovanie zadajte prístupový kľúč zobrazený na displeji hodiniek a klepnite na položku PAIR na dokončenie pripojenia.
POZNÁMKA:

Niektoré funkcie vyžadujú internetové pripojenie cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť. Operátor môže účtovať poplatok za dátové prenosy.

Synchronizácia s mobilnou aplikáciou

Ak ste športové hodinky Suunto Traverse Alpha spárovali s aplikáciou Suunto Movescount App, zmeny nastavenia, športové režimy a nové záznamy sa automaticky synchronizujú s mobilným telefónom, keď je prepojenie Bluetooth aktívne. Počas synchronizácie údajov na športových hodinkách Suunto Traverse Alpha bliká ikona Bluetooth.

Toto predvolené nastavenie sa dá zmeniť v ponuke možností.

Vypnutie automatickej synchronizácie:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku (KONEKTIVITA) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Ďalším stlačením tlačidla NEXT otvorte nastavenie MobileApp sync (Synchronizácia mobilnej aplikácie).
 4. Vypnite tlačidlom LIGHT a podržaním stlačeného tlačidla NEXT ukončite nastavenie.

Manuálna synchronizácia

Keď je automatická synchronizácia vypnutá, na prenos nastavení alebo nových záznamov budete musieť synchronizáciu spustiť manuálne.

Manuálna synchronizácia s mobilnou aplikáciou:

 1. Skontrolujte, či je aplikácia spustená a rozhranie Bluetooth zapnuté.
 2. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku (KONEKTIVITA) a vyberte ju stlačením tlačidla NEXT.
 4. Stlačením tlačidla NEXT aktivujte položku Sync now (Synchronizovať teraz).

Ak vaše mobilné zariadenie má aktívne dátové pripojenie a aplikácia je pripojená k účtu Suunto Movescount, nastavenia a záznamy sa synchronizujú s účtom. Ak dátové pripojenie nie je aktívne, synchronizácia sa odloží, kým pripojenie nebude k dispozícii.

Nesynchronizované záznamy zaznamenané športovými hodinkami Suunto Traverse Alpha sú uvedené v aplikácii, ale podrobné údaje záznamov sa nedajú zobraziť, kým neprebehne synchronizácia s účtom Suunto Movescount. Aktivity, ktoré ste zaznamenali s aplikáciou, sa dajú zobraziť ihneď.

POZNÁMKA:

Pri synchronizácii medzi aplikáciou Suunto Movescount App a webovou lokalitou Suunto Movescount môže operátor účtovať poplatok za prenos údajov.

Table of Content