Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Čas

Na displeji času športových hodiniek Suunto Traverse Alpha sa zobrazujú tieto informácie:

 • horný riadok: dátum
 • stredný riadok: čas
 • spodný riadok: pomocou tlačidla VIEW sa zobrazujú ďalšie informácie, ako je východ slnka/západ slnka, nadmorská výška a úroveň nabitia batérie.

V ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Time/date (Čas/dátum) možno nastaviť nasledovné položky:

 • Duálny čas
 • Budík
 • Dátum a čas

Budík

Zariadenie Suunto Traverse Alpha môžete používať ako budík. Budík možno zapnúť/vypnúť a čas budíka nastaviť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Time/date (Čas/dátum) » Alarm (Alarm).

Keď je budík zapnutý, na väčšine displejov sa zobrazuje symbol budíka.

Keď znie budík, môžete:

 • Odložiť budenie stlačením tlačidla LIGHT. Budík sa zastaví a znova sa spustí každých päť minút, kým ho nevypnete. Budenie môžete odložiť až 12-krát celkovo za jednu hodinu.
 • Zastaviť stlačením tlačidla START. Budenie sa zastaví a znova sa spustí v nasledujúci deň v rovnakom čase, kým budík nevypnete v ponuke možností.

alarm clock

POZNÁMKA:

Keď je aktivované odloženie budenia, na displeji času bliká ikona budíka.

Synchronizovanie času

Čas hodiniek Suunto Traverse Alpha môžete aktualizovať prostredníctvom mobilného telefónu, počítača (aplikácia SuuntoLink) alebo času systému GPS.

Keď hodinky prepojíte s počítačom káblom USB, aplikácia Suuntolink predvolene aktualizuje čas a dátum hodiniek podľa hodín počítača.

Čas GPS

Čas GPS opravuje odchýlku medzi športovými hodinkami Suunto Traverse Alpha a časom systému GPS. Čas systému GPS kontroluje a opravuje čas vždy po zistení pozície GPS (napr. pri zaznamenávaní aktivity alebo ukladaní miesta záujmu).

Čas GPS je predvolene zapnutý. Môžete ho vypnúť v ponuke možností v položke GENERAL » Time/date » Time & date.

Letný čas

Suunto Traverse Alpha podporujú nastavenie letného času (DST), ak je zapnutý čas systému GPS

Nastavenie letného času môžete upraviť v ponuke možností v položke GENERAL » Time/date » Time & date.

K dispozícii sú tri nastavenia:

 • Automatic – automatické nastavenie DST podľa polohy GPS
 • Winter time – vždy zimný čas (bez letného času)
 • Summer time – vždy letný čas

Table of Content