Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Fázy Mesiaca

Fázy Mesiaca môžete sledovať na základe svojej poslednej známej polohy GPS na displeji fáz Mesiaca. Tento displej môžete zobraziť/skryť v úvodnej ponuke v položke DISPLAYS (DISPLEJE) » Moon phase (Fáza Mesiaca). Po aktivovaní si môžete prezerať fázy Mesiaca stlačením tlačidla NEXT, ktoré vám umožní prechádzať medzi aktívnymi displejmi. moon phase display

Predvolene sa na displeji fáz Mesiaca zobrazuje fáza Mesiaca pre vašu aktuálnu polohu a dátum.

Zobrazenie iných dátumov pre vašu aktuálnu polohu:

  1. Keď ste na displeji fáz Mesiaca, stlačte tlačidlo BACK LAP.
  2. Tlačidlami START a LIGHT môžete prechádzať po dátumoch v minulosti a budúcnosti.
  3. Tlačidlom NEXT vyberte iný ako dnešný dátum, aby sa zobrazili informácie o fáze Mesiaca pre príslušný dátum.
  4. Ďalším stlačením tlačidla BACK LAP sa vrátite na dnešný dátum.

moon phase display views

Table of Content