Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

FusedAlti

Funkcia FusedAltiTM poskytuje hodnoty nadmorskej výšky, ktoré sú kombináciou merania nadmorskej výšky pomocou GPS a barometrického tlaku. Vo výslednej zobrazenej nadmorskej výške sa minimalizuje efekt dočasných a skokových chýb.

POZNÁMKA:

Predvolene sa nadmorská výška pri záznamoch využívajúcich GPS alebo pri navigácii meria pomocou funkcie FusedAlti. Keď je jednotka GPS vypnutá, nadmorská výška sa meraná snímačom barometrického tlaku.

Ak nechcete pri meraní nadmorskej výšky používať funkciu FusedAlti, nastavte svoju referenčnú hodnotu pomocou nadmorskej výšky alebo tlaku vzduchu pri hladine mora.

Novú referenčnú hodnotu môžete vyhľadať pomocou funkcie FusedAlti jej aktivovaním v ponuke možností ALTI-BARO (ALTI-BARO) » Reference (Referencia) » FusedAlti.

V dobrých podmienkach trvá 4 – 12 minút, kým funkcia FusedAlti nájde referenčnú hodnotu. Počas tohto času sa na športových hodinkách Suunto Traverse Alpha zobrazuje barometrická nadmorská výška a znak ~ pred hodnotou nadmorskej výšky signalizuje, že nadmorská výška nemusí byť presná.

Table of Content