Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Indikátory počasia

Okrem grafu barometra (pozrite si časť Používanie profilu Barometer) hodinky Suunto Traverse Alpha obsahujú dva indikátory počasia: tendenciu počasia a výstrahu pred búrkou.

Indikátor tendencie počasia sa zobrazuje na displeji času a predstavuje rýchly spôsob na kontrolu zmien počasia.

time weather trend

Indikátor tendencie počasia sa skladá z dvoch čiarok, ktoré tvoria šípku. Každá čiara predstavuje 3 hodiny. Zmena barometrického tlaku o viac ako 2 hPa počas troch hodín spôsobí zmenu smeru šípky. Príklady:

weather trend droppingprudký pokles tlaku počas posledných šiestich hodín
weather trend steady risingtlak bol stály a potom počas posledných troch hodín prudko stúpal
weather trend rising droppingtlak prudko stúpal a potom počas posledných troch hodín prudko klesal

Výstraha pred búrkou

Veľmi prudký pokles barometrického tlaku zvyčajne znamená, že sa blíži búrka a mali by ste hľadať úkryt. Keď je aktívna výstraha pred búrkou, v hodinkách Suunto Traverse Alpha zaznie alarm a zobrazí sa ikona búrky, keď tlak počas 3 hodín poklesne o 4 hPa alebo viac.

Výstraha pred búrkou je predvolene vypnutá. Môžete ju zapnúť v ponuke možností v položke GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Alerts (Upozornenia) » Storm alarm (Výstraha pred búrkou).

POZNÁMKA:

Výstraha pred búrkou nefunguje, ak je aktivovaný profil Výškomer.

Keď sa ozve výstraha pred búrkou, zrušíte ju stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, výstraha sa raz zopakuje po piatich minútach. Ikona búrky zostane na displeji, kým sa poveternostné podmienky nestabilizujú (pokles tlaku sa spomalí).

Ak sa výstraha pred búrkou vyskytne počas zaznamenávania aktivity, vytvorí sa špeciálne kolo s názvom storm alarm (výstraha pred búrkou).

Table of Content