Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Odpočítavací časovač

Môžete nastaviť časovač, ktorý odpočítava čas od nastavenej hodnoty smerom k nule. Môžete ho zobraziť/skryť z úvodnej ponuky v časti DISPLAYS (DISPLEJE) » Countdown (Odpočítavanie).

Keď je aktivovaný, odpočítavací časovač možno otvoriť tlačidlom NEXT, kým sa nezobrazí na displeji.

countdown timer Traverse

Predvolený čas odpočítavania je päť minút. Tento čas možno upraviť stlačením tlačidla VIEW.

TIP:

Odpočítavanie môžete pozastaviť alebo obnoviť stlačením tlačidla START.

POZNÁMKA:

Odpočítavací časovač nie je dostupný, keď prebieha zaznamenávanie aktivity.

Table of Content