Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Oznámenia

Ak ste športové hodinky Suunto Traverse Alpha spárovali s aplikáciou Suunto Movescount App (pozri Aplikácia Suunto), môžete na hodinky dostávať hovory, správy a oznámenia Push.

notifications Traverse

Prijímanie oznámení na hodinkách:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla NEXT otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla LIGHT vyhľadajte položku CONNECTIVITY (KONEKTIVITA) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
  3. Stlačením tlačidla LIGHT prejdite na položku Notifications (Oznámenia).
  4. Tlačidlom LIGHT ju zapnite/vypnite.
  5. Nastavenie opustite podržaním stlačeného tlačidla NEXT.

Keď sú oznámenia zapnuté, športové hodinky Suunto Traverse Alpha vydajú signál (pozri Tóny a vibrovanie) a v spodnom riadku sa zobrazí ikona oznámenia pre každú novú udalosť.

Zobrazenie oznámení na hodinkách:

  1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
  2. Tlačidlom START prejdite na položku NOTIFICATIONS (Oznámenia vyp.) a stlačte tlačidlo NEXT.
  3. Tlačidlom START alebo LIGHT s prezerajte oznámenia.

V zozname môže byť až 10 oznámení. Oznámenia zostávajú v hodinkách, kým ich neodstránite z mobilného zariadenia. Oznámenia staršie ako jeden deň sa však na hodinkách nezobrazujú.

Table of Content