Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Podsvietenie

Stlačením tlačidla LIGHT sa aktivuje aj podsvietenie.

V predvolenom nastavení sa podsvietenie zapne na niekoľko sekúnd a vypne sa automaticky.

K dispozícii sú štyri režimy podsvietenia:

  • Normal: Podsvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla LIGHT a keď znie budík. Je to predvolené nastavenie.
  • Off: Podsvietenie sa nezapne po stlačení žiadneho tlačidla, ani keď zaznie budík.
  • Night: Podsvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla a keď znie budík.
  • Toggle: Podsvietenie sa zapne stlačením tlačidla LIGHT a zostane zapnuté, kým sa tlačidlo LIGHT znovu nestlačí.

Všeobecné nastavenie podsvietenia môžete zmeniť v nastavení hodiniek v časti GENERAL » Tones/display » Backlight.

Farbu podsvietenia možno zmeniť. Keď použijete červené podsvietenie a jas nastavíte na 10 %, podsvietenie bude možné vidieť okuliarmi na nočné videnie.

Jas podsvietenia (v %) môžete upraviť v nastavení hodiniek v časti Tones/display » Backlight.

TIP:

Keď sú tlačidlá BACK LAP a START uzamknuté, podsvietenie môžete stále zapnúť stlačením tlačidla LIGHT.

POZNÁMKA:

Nastavenie podsvietenia na červenú farbu neovplyvní farbu baterky

Baterka

Okrem bežných režimov podsvietenia majú hodinky Suunto Traverse Alpha doplnkový režim, kde sa podsvietenie automaticky nastaví na maximálny jas a môže sa použiť ako baterka. Ak chcete aktivovať baterku, podržte stlačené tlačidlo LIGHT.

flashlight Traverse

Baterka zostane zapnutá približne štyri minúty. Kedykoľvek ju môžete vypnúť stlačením tlačidla LIGHT alebo BACK LAP.

Table of Content