Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Servisná ponuka

Ak chcete otvoriť servisnú ponuku, podržte súčasne stlačené tlačidlá BACK LAP a START, kým sa v hodinkách neotvorí servisná ponuka.

enter service

Servisná ponuka obsahuje tieto položky:

 • Info (Informácie):
  • Air pressure (Tlak vzduchu): zobrazenie aktuálneho absolútneho tlaku vzduchu a teploty.
  • Version (Verzia): zobrazenie aktuálnej verzie softvéru a hardvéru.
  • BLE: zobrazenie aktuálnej verzie rozhrania Bluetooth.
 • Display (Displej):
  • LCD test (Test displeja LCD): umožňuje otestovať, či displej LCD funguje správne.
 • ACTION (AKCIA):
  • Power off (Napájanie vypnuté): umožňuje prepnúť hodinky do režimu hlbokého spánku.
  • GPS reset (Resetovanie GPS): umožňuje resetovať jednotku GPS.
POZNÁMKA:

Power off (Vypnutie) je stav s nízkou spotrebou. Ak chcete zariadenie prebudiť, postupujte ako pri bežnom spustení. Všetky nastavenia s výnimkou času a dátumu sa zachovajú. Stačí ich potvrdiť v sprievodcovi spustením.

POZNÁMKA:

Ak sú hodinky 10 minút bez pohybu, prepnú sa do úsporného režimu. Hodinky sa znova aktivujú pri pohybe.

POZNÁMKA:

Obsah servisnej ponuky sa môže počas aktualizácií zmeniť bez upozornenia.

Resetovanie GPS

Ak jednotka GPS nedokáže nájsť signál, v servisnej ponuke môžete resetovať údaje GPS.

Resetovanie jednotky GPS:

 1. V servisnej ponuke tlačidlom LIGHT prejdite na položku ACTION (AKCIA) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 2. Stlačením tlačidla LIGHT prejdite na položku GPS reset (Resetovanie GPS) a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Stlačením tlačidla START potvrďte resetovanie jednotky GPS alebo stlačením tlačidla LIGHT resetovanie zrušte.
POZNÁMKA:

Pri resetovaní GPS sa zresetujú údaje GPS a hodnoty kalibrácie kompasu. Uložené záznamy sa neodstránia.

Table of Content