Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Stopky

Stopky sú displej, ktorý sa môže zapnúť a vypnúť z úvodnej ponuky.

Aktivácia stopiek:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku DISPLAYS (DISPLEJE) a stlačte tlačidlo NEXT.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Stopwatch (Stopky) a stlačte tlačidlo NEXT.

Keď je aktivovaný, časovač možno otvoriť tlačidlom NEXT, kým sa nezobrazí na displeji.

stopwatch Traverse

POZNÁMKA:

Stopky nie sú viditeľné počas zaznamenávania aktivity.

Postup používania stopiek:

 1. V aktivovanom displeji stopiek stlačením tlačidla START spustite meranie času.
 2. Stlačením tlačidla BACK LAP zmerajte medzičas alebo stlačením tlačidla START pozastavte stopky. Ak chcete zobraziť medzičasy, stlačte tlačidlo BACK LAP, keď sú stopky pozastavené.
 3. Pokračujte stlačením tlačidla START.
 4. Ak chcete vynulovať čas, podržte stlačené tlačidlo START, keď sú stopky pozastavené.

Keď sú stopky spustené, môžete:

 • stlačením tlačidla VIEW prepínať zobrazenia času a medzičasu v spodnom riadku displeja,
 • tlačidlom NEXT prepnúť na displej času,
 • podržaním stlačeného tlačidla NEXT prejsť do ponuky možností.

Ak už nechcete, aby sa displej stopiek zobrazoval, stopky vypnite.

Skrytie stopiek:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku DISPLAYS (DISPLEJE) a stlačte tlačidlo NEXT.
 3. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku End stopwatch (Ukončiť stopky) a stlačte tlačidlo NEXT.

Table of Content