Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Tóny a vibrovanie

Výstrahy vo forme tónov a vibrovania slúžia na upozornenia, alarmy a iné kľúčové udalosti. Oboje možno samostatne nastaviť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Tones/display (Tóny/displej) » Tones (Tóny) alebo Vibration (Vibrovanie).

Pre každý typ výstrahy možno zvoliť z nasledujúcich možností:

  • All on (Všetky zapnuté): všetky udalosti spúšťajú tóny/vibrovanie
  • All off (Všetky vypnuté): žiadne udalosti nespúšťajú tóny/vibrovanie
  • Buttons off (Tlačidlá vypnuté): všetky udalosti iné ako stlačenie tlačidiel spúšťajú tóny/vibrovanie

Table of Content