Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Záznamník

V záznamníku sa ukladajú záznamy zaznamenaných aktivít. Maximálny počet záznamov a maximálne trvanie jedného záznamu závisí od rozsahu informácií zaznamenávaných v každej aktivite. Počet a trvanie záznamov, ktoré sa môžu uložiť, priamo ovplyvňuje napríklad presnosť GPS (pozri Presnosť GPS a úspora energie).

Súhrn záznamu aktivity môžete zobraziť hneď po zastavení zaznamenávania alebo prostredníctvom položky Logbook v úvodnej ponuke.

Informácie sa v súhrne záznamu zobrazujú dynamicky: menia sa podľa faktorov, ako je športový režim a používanie hrudného pásu alebo systému GPS. V predvolenom nastavení všetky záznamy obsahujú minimálne tieto informácie:

 • názov športového režimu
 • čas
 • dátum
 • trvanie
 • kolá

Ak záznam obsahuje údaje GPS, položka záznamníka obsahuje zobrazenie celej trasy, ako aj výškový profil trasy.

TIP:

Omnoho viac údajov zo zaznamenaných aktivít môžete zobraziť v aplikácii Suunto.

Zobrazenie súhrnu záznamu po zastavení zaznamenávania:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla START sa zaznamenávanie zastaví a uloží.
 2. Stlačením tlačidla NEXT zobrazíte súhrn záznamu.

Zobraziť sa môžu aj súhrny všetkých zaznamenaných relácií (záznamov) v záznamníku. V záznamníku sú zaznamenané relácie zoradené podľa dátumu a času.

Zobrazenie súhrnu záznamu v záznamníku:

 1. Stlačením tlačidla START prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom LIGHT prejdite na položku Logbook a otvorte ju stlačením tlačidla NEXT.
 3. Posúvajte sa tlačidlom START alebo LIGHT a tlačidlom NEXT vyberte záznam.
 4. Tlačidlom NEXT prechádzajte zobrazeniami súhrnu.

Table of Content