Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Nabíjanie batérie

Výdrž batérie na jedno nabitie závisí od spôsobu a podmienok používania športových hodiniek Suunto Traverse Alpha. Výdrž na jedno nabitie je nižšia napríklad pri nízkych teplotách. Vo všeobecnosti platí, že po určitom čase sa kapacita nabíjacích batérií znižuje.

POZNÁMKA:

V prípade abnormálneho zníženia kapacity z dôvodu poruchy batérie spoločnosť Suunto poskytuje záruku na výmenu batérie počas jedného roka alebo max. 300 nabíjacích cyklov, podľa toho, čo nastane skôr.

Ikona batérie signalizuje úroveň nabitia batérie. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 10 %, ikona batérie 30 sekúnd bliká. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 2 %, ikona batérie bliká nepretržite.

charge level indicator

Keď počas zaznamenávania úroveň nabitia batérie klesne veľmi nízko, stopky sa zastavia a zaznamenávanie sa zastaví. Hodinky stále ukazujú čas, tlačidlá sú však deaktivované.

Batériu nabíjajte pripojením k počítaču pomocou dodaného kábla USB alebo použite nabíjačku kompatibilnú s rozhraním USB. Úplné nabitie úplne vybitej batérie trvá približne 2 – 3 hodiny.

TIP:

Môžete zmeniť interval zisťovania GPS počas zaznamenávania, aby sa šetrila výdrž batérie. Pozri Presnosť GPS a úspora energie.

Table of Content