Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Traverse Alpha Používateľská príručka - 2.1

Používanie tlačidiel

Hodinky Suunto Traverse Alpha majú päť tlačidiel, ktoré umožňujú prístup ku všetkým funkciám.

buttons Traverse

START:

 • stlačením sa otvorí úvodná ponuka
 • stlačením sa pozastaví alebo obnoví záznam alebo časovač
 • stlačením sa zvýši hodnota alebo sa posuniete nahor v ponuke
 • podržaním stlačeného sa spustí záznam alebo sa zobrazí zoznam dostupných režimov
 • podržaním stlačeného sa zastaví a uloží záznam

NEXT:

 • stlačením sa zmení displej
 • stlačením sa zadá/potvrdí nastavenie
 • podržaním stlačeného sa otvorí/opustí ponuka možností

LIGHT:

 • stlačením sa aktivuje podsvietenie
 • stlačením sa zníži hodnota alebo sa posuniete nadol v ponuke
 • podržaním stlačeného sa aktivuje baterka
 • stlačením sa deaktivuje baterka

BACK LAP:

 • stlačením sa zobrazí predchádzajúca ponuka
 • stlačením sa pridá kolo počas záznamu
 • podržaním stlačeného sa uzamknú/odomknú tlačidlá

VIEW:

 • stlačením sa získa prístup k ďalším zobrazeniam displeja
 • podržaním stlačeného sa uloží miesto záujmu
TIP:

Pri zmenách hodnôt môžete zvýšiť rýchlosť podržaním stlačeného tlačidla START alebo LIGHT, až kým sa hodnoty nezačnú meniť rýchlejšie.

Table of Content