Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVENIA | SIGN UP FOR NEWSLETTER | EASY RETURNS

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Uporabniški priročnik

Skladnost

CE

Podjetje Suunto Oy izjavlja, da je radijska oprema vrste OW175 skladna z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: www.suunto.com/EUconformity.

CESCM

Skladnost s pravilnikom FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravilnika FCC. Za delovanje veljata ta dva pogoja:

(1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav;

(2) ta naprava mora sprejeti vsakršne motnje drugih naprav, vključno s takšnimi, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje. Ta izdelek je bil preizkušen glede skladnosti s standardom FCC, namenjen pa je domači in poslovni uporabi.

Spremembe ali predelave, ki jih podjetje Suunto ni izrecno odobrilo, lahko izničijo vaša pooblastila za uporabo te naprave skladno s pravilnikom FCC.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je bilo zanjo ugotovljeno, da ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B skladno s 15. delom pravilnika FCC. Namen teh omejitev je zagotoviti razumno zaščito pred motnjami pri uporabi opreme v bivalnem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in uporabljate skladno z navodili, lahko povzroči motnje v radijskih komunikacijah. Vendar ne zagotavljamo, da v določenih primerih pri uporabi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko preverite tako, da opremo izklopite in znova vklopite, poskusite motnje odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov:

  • Spremenite usmerjenost sprejemne antene ali jo premestite.
  • Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
  • Opremo priključite v električno vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot tista, v katero je priključen sprejemnik.
  • Zaprosite za pomoč prodajalca ali izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

IC

Ta naprava je skladna s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki so izvzeti iz sistema licenciranja. Za delovanje veljata ta dva pogoja:

(1) ta naprava ne sme povzročati motenj in

(2) ta naprava mora sprejeti interferenco drugih naprav, vključno s takšno, ki bi lahko motila njeno delovanje.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

KC

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

(2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Thailand-NBTC

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

NCC

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

EAC

EAC

Table of Content