Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 Uporabniški priročnik - 2.1

Prilagajanje nastavitev

Kako dostopati do nastavitev in jih prilagoditi:

 1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Po meniju se pomikajte s tipkama Start Stop in Light Lock.
 3. Pritisnite Next, da odprete nastavitev.
 4. Če želite spremeniti vrednosti, pritisnite Start Stop in Light Lock.
 5. Pritisnite Back Lap, da se vrnete v prejšnji prikaz v nastavitvah, ali pridržite Next, da zaprete meni z možnostmi.

adjusting settings Ambit2

Dostopate lahko do naslednjih možnosti:

Personal (Osebno)

 • Birth year (Leto rojstva)
 • Weight (Teža)
 • Max HR (Najvišji srčni utrip)
 • Gender (Spol)

General (Splošno)Formats (Oblike zapisa)

 • Language (Jezik)
 • Unit system (Sistem enot)
  • Metric (Metrični)
  • Imperial (Anglosaški)
  • Advanced (Dodatno): Omogoča, da v storitvi Movescount določite mešanico anglosaških in metričnih nastavitev po svojem okusu.
 • Position format (Oblika zapisa položaja):
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • British (BNG) (Britanska (BNG))
  • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finska (ETRS-TM35FIN))
  • Finnish (KKJ) (Finska (KKJ))
  • Irish (IG) (Irska (IG))
  • Swedish (RT90) (Švedska (RT90))
  • Swiss (CH1903) (Švicarska (CH1903))
  • UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Aljaska)
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Time format (Prikaz ure): 12 h ali 24 h
 • Date format (Prikaz datuma): dd.mm.ll, mm/dd/ll

Time/date (Ura/datum)

 • GPS timekeeping (Preverjanje časa s sistemom GPS): vklopljeno ali izklopljeno
 • Dual time (Dvojna ura): ure in minute
 • Alarm (Budilka): vklop/izklop, ure in minute
 • Time (Ura): ure in minute
 • Date (Datum): leto, mesec, dan

Tones/display (Toni/prikaz)

 • Invert display (Obrni zaslon): obrne barvo zaslona
 • Button lock (Zaklepanje tipk)
  • Time mode lock (Zaklepanje v načinu ure): Zaklepanje tipk v načinu Time (Ura).
   • Actions only (Samo dejanja): Zaklenjena sta začetni meni in meni z možnostmi.
   • All buttons (Vse tipke): Zaklenjene so vse tipke. Osvetlitev ozadja lahko vklopite v načinu Night (Nočni).
  • Sport mode lock (Zaklepanje v športnem načinu): Zaklepanje tipk v športnih načinih.
   • Actions only (Samo dejanja): Start Stop, Back Lap in meni z možnostmi so med vadbo zaklenjeni.
   • All buttons (Vse tipke): Zaklenjene so vse tipke. Osvetlitev ozadja lahko vklopite v načinu Night (Nočni).
 • Tones (Toni):
  • All on (Vse vklopljeno): toni tipk in sistemski toni so vklopljeni
  • Buttons Off (Izklopljene tipke): vklopljeni so samo sistemski toni
  • All off (Vse izklopljeno): vsi toni so izklopljeni
 • Backlight (Osvetlitev ozadja): Mode (Način):

  • Normal (Običajna): Osvetlitev ozadja se vklopi za nekaj sekund, ko pritisnete Light Lock in ko se sproži budilka.
  • Off (Izklopljena): Osvetlitev ozadja se ne vklopi, ko pritisnete tipko ali ko se sproži budilka.
  • Night (Nočna): Osvetlitev ozadja se vklopi za nekaj sekund, ko pritisnete katero koli tipko in ko se sproži budilka. Med uporabo načina Night (Nočna) se znatno skrajša trajanje baterije.
  • Toggle (Preklapljanje): Osvetlitev se vklopi, ko pritisnete tipko Light Lock. Vklopljena ostane, dokler znova ne pritisnete tipke Light Lock.

  • Brightness (Svetlost): Omogoča prilagajanje osvetlitve ozadja (v odstotkih).

 • Display contrast (Kontrast zaslona): Omogoča prilagajanje kontrasta zaslona (v odstotkih).

Compass (Kompas)

 • Calibration (Umerjanje): Začnite umerjanje kompasa.
 • Declination (Odklon): Nastavite vrednost odklona kompasa.

Map (Zemljevid)

 • Orientation (Orientacija)
  • Heading up (Smer gibanja navzgor): Prikazuje povečani zemljevid tako, da se gibate v smeri navzgor.
  • North up (Sever zgoraj): Prikazuje povečani zemljevid tako, da je sever zgoraj.
OPOMBA:

Budilka bo zvonila tudi, če so vsi toni izklopljeni.

Višinomer-barometer

 • FusedAlti: Vklopite ali izklopite nastavitev FusedAlti.
 • Profil: višinomer, barometer, samodejno.
 • Referenca: nadmorska višina, morska gladina.

Pair (Seznanitev)

 • Enote Bike POD: Vzpostavite povezavo z enoto Bike POD.
 • Enota Power POD: Vzpostavite povezavo z enoto Power POD.
 • HR belt (Pas za srčni utrip): Seznanite pas za merjenje srčnega utripa.
 • Foot POD: Seznanite enoto Foot POD.
 • Cadence POD: Vzpostavite povezavo z enoto Cadence POD.

Table of Content