Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 Uporabniški priročnik - 2.1

Med vadbo

Ura Suunto Ambit2 vam med vadbo daje dodatne informacije. Dodatne informacije se razlikujejo glede na izbrani športni način, glejte Športni načini. Več informacij boste dobili tudi, če med vadbo uporabljate pas za srčni utrip in GPS.

Ura Suunto Ambit2 omogoča, da določite informacije, ki jih želite videti na zaslonu. Če želite informacije o prilagoditvi zaslonov, glejte Športni načini po meri.

Nekaj predlogov, kako uro uporabljati med vadbo:

 • Pritisnite tipko Next, da prikažete dodatne zaslone.
 • Pritisnite tipko View, da prikažete dodatne prikaze.
 • Če želite preprečiti nenamerno ustavitev beleženje dnevnika ali merjenje časov krogov, zaklenite tipke tako, da pridržite Light Lock.
 • Pritisnite Start Stop, da začasno ustavite beleženje. V dnevniku bo premor prikazan kot oznaka za krog. Beleženje nadaljujete tako, da znova pritisnete Start Stop.

Beleženje prog

Odvisno od izbranega športnega načina vam Suunto Ambit2 med vadbo omogoča beleženje različnih informacij.

Če med beleženjem v dnevnik uporabljate sistem GPS, bo ura Suunto Ambit2 zabeležila tudi vašo progo in si jo boste lahko ogledali v storitvi Suunto app. Med beleženjem proge se na zgornjem delu zaslona pojavita ikona za beleženje in ikona GPS.

Merjenje časa krogov

Med vadbo lahko merite čase krogov ročno ali samodejno, tako da nastavite interval za samodejno merjenje časov krogov v storitvi Movescount. Če se časi krogov merijo samodejno, Suunto Ambit2 beleži čase na podlagi razdalje, ki ste jo določili v storitvi Movescount.

Če želite meriti čase samodejno, med vadbo pritisnite tipko Back Lap.

Suunto Ambit2 prikazuje naslednje informacije:

 • zgornja vrstica: vmesni čas (trajanje od začetka beleženja)
 • srednja vrstica: številka kroga
 • spodnja vrstica: čas kroga

laps Ambit2

OPOMBA:

Povzetek vadbe vedno prikazuje vsaj en krog, vašo vadbo od začetka do konca. Krogi, ki ste jih opravili med vadbo, so prikazani kot dodatni krogi.

Beleženje nadmorske višine

Ura Suunto Ambit2 shrani vse vaše premike glede na nadmorsko višino med začetnim in končnim časom dnevnika. Če se ukvarjate z dejavnostjo, pri kateri se spreminja vaša nadmorska višina, lahko shranjujete spremembe nadmorske višine in si pozneje ogledate shranjene informacije.

OPOMBA:

Odčitki nadmorske višine privzeto temeljijo na funkciji FusedAlti. Za več informacij glejte FusedAlti.

Kako vklopiti beleženje nadmorske višine:

 1. Poskrbite, da bo profil Višinomer vklopljen.
 2. Pritisnite Start Stop, da vstopite v začetni meni.
 3. Pritisnite Next, da izberete možnost Exercise (Vadba).
 4. Med športnimi načini se pomikajte s tipko Start Stop ali Light Lock in izberite ustrezni način s tipko Next.
 5. Počakajte, da naprava prikaže, da je našla srčni utrip in/ali signal GPS, ali pa pritisnite Start Stop, da izberete možnost Pozneje. Naprava nadaljuje iskanje signala pasu za srčni utrip oziroma signala GPS. Pritisnite Start Stop, da začnete beležiti dnevnik.

recording altitude AMBIT2

Nastavitev nadmorske višine med vadbo

Večina športnih načinov omogoča ročno nastavljanje nadmorske višine med vadbo.

Kako nastaviti nadmorsko višino med vadbo:

 1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pomaknite se na možnost Nadmorska višina s tipko Start Stop in jo izberite s tipko Next.
 3. Nastavite nadmorsko višino s tipkama Start Stop in Light Lock.
 4. Potrdite s tipko Next.

setting altitude during exercise AMBIT2

Uporaba kompasa med vadbo

Kompas lahko vklopite med vadbo in ga dodate v športni način po meri.

Kako uporabiti kompas med vadbo:

 1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pomaknite se na možnost Activate (Vklopi) s tipko Light Lock in jo izberite s tipko Next.
 3. Pomaknite se na možnost Compass (Kompas) s tipko Light Lock in jo izberite s tipko Next.
 4. Kompas je prikazan kot zadnji zaslon v športnem načinu po meri.

using compass during exercise Ambit2

Kompas izklopite tako, da se vrnete na možnost Activate (Vklopi) v meniju z možnostmi in izberete End compass (Izklopi kompas).

Uporaba intervalnega odštevalnika

V storitvi Movescount lahko vsakemu športnemu načinu po meri dodate intervalni odštevalnik. Športnemu načinu dodate intervalni odštevalnik tako, da izberete športni način in odprete Advanced settings (Dodatne nastavitve). Ko boste naslednjič povezali uro Suunto Ambit2 s svojim računom za Movescount, se bo intervalni odštevalnik sinhroniziral z napravo.

V intervalnem odštevalniku lahko določite naslednje informacije:

 • vrsto intervala (High (Dolg) in Low (Kratek) interval)
 • trajanje ali razdaljo za obe vrsti intervala
 • število ponovitev intervala
OPOMBA:

Če v skupnosti Movescount ne nastavite števila ponovitev za intervale, bo intervalni odštevalnik deloval, dokler ne bo dosegel 99 ponovitev.

Kako vklopiti ali izklopiti intervalni odštevalnik:

 1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pomaknite se na možnost Activate (Vklopi) s tipko Light Lock in jo izberite s tipko Next.
 3. Pomaknite se na možnost Interval s tipko Start Stop in jo izberite s tipko Next.
 4. Pritisnite Start Stop ali Light Lock, da nastavite intervalni odštevalnik na On/Off (Vklopljen/izklopljen), in sprejmite nastavitev s tipko Next. Ko je intervalni odštevalnik vklopljen, je na vrhu zaslona prikazana ikona intervala.

using interval timer

Navigacija med vadbo

Če želite teči po poti ali do zanimive točke, za takojšnji začetek navigacije izberite v meniju Exercise (Vadba) ustrezen privzeti športni način delovanja (Run a Route (Tek po poti), Run a POI (Tek do zanimive točke)).

Po poti ali do zanimive točke lahko navigirate tudi med vajo v drugih športnih načinih z vklopljenim sistemom GPS.

Kako uporabljati navigacijo med vadbo:

 1. Ko ste v športnem načinu z vklopljeno funkcijo GPS, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pritisnite Next, da izberete možnost Navigation (Navigacija).
 3. Pomaknite se na možnost POIs (Points of interest) (Zanimive točke (POI)) ali Routes (Poti) s tipko Light Lock in jo izberite s tipko Next.
  Navigacija do želene točke je prikazana kot zadnji zaslon v izbranem športnem načinu.

navigating during exercise Ambit2

Navigacijo izklopite tako, da se vrnete v meni Navigation (Navigacija) v meniju z možnostmi in izberete End navigation (Končaj navigacijo).

Iskanje poti nazaj med vadbo

Če uporabljate sistem GPS, ura Suunto Ambit2 samodejno shrani točko, kjer ste začeli vadbo. Med vadbo vas ura Suunto Ambit2 vodi nazaj na začetno točko (ali na lokacijo, kjer je bila ugotovljena lokacija GPS) s funkcijo Find back (Iskanje poti nazaj).

Kako med vadbo poiskati pot nazaj na začetno točko:

 1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pritisnite Next, da izberete možnost Navigation (Navigacija).
 3. Pomaknite se na Find back (Iskanje poti nazaj) s tipko Start Stop in jo izberite s tipko Next. Navigacija do želene točke je prikazana kot zadnji zaslon v izbranem športnem načinu.

finding back

Uporaba funkcije Track back (Vrnitev)

Če uporabite možnost Track back (Vrnitev), se lahko kadar koli med vadbo vrnete po isti poti. Suunto Ambit2 ustvari začasne točke na poti, ki vas vodijo nazaj do začetne točke.

Med vadbo izberete vrnitev na začetno točko tako:

 1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pritisnite Next, da izberete možnost Navigation (Navigacija).
 3. Pomaknite se na Track back (Vrnitev) s tipko Start Stop in jo izberite s tipko Next.

using track back

Zdaj lahko začnete navigirati nazaj proti začetni točki na enak način, kot ste navigirali po poti. Za več informacij o navigaciji po poti glejte Med navigacijo.

Med vadbo, ki uporablja podatke GPS, lahko do možnosti Track back (Vrnitev) dostopate tudi v dnevniku. Ravnajte po postopku, opisanem v oddelku Navigacija po poti. Pomaknite se na Logbook (Dnevnik) namesto na Routes (Poti) in za začetek navigacije izberite enega od dnevnikov.

Samodejni premor

Samodejni premor prekine beleženje vadbe, kadar je vaša hitrost pod 2 km/h. Ko vaša hitrost naraste na več kot 3 km/h, se beleženje samodejno nadaljuje.

Samodejni premor lahko vklopite ali izklopite za vsak športni način v storitvi Movescount. Vklopite jo lahko tudi med vadbo.

Kako vklopiti/izklopiti samodejni premor med vadbo:

 1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Pomaknite se na možnost Activate (Vklopi) s tipko Light Lock in jo izberite s tipko Next.
 3. Pomaknite se na možnost Autopause (Samodejni premor) s tipko Start Stop in jo izberite s tipko Next.
 4. Pritisnite tipko Start Stop ali Light Lock, da nastavite samodejni premor na On/Off (Vklopljena/izklopljena), in sprejmite nastavitev s tipko Next.

autopause Ambit2

Table of Content