Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNSSIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Ambit3 Peak Uporabniški priročnik - 2.5

Višinomer-barometer

V načinu Alti-baro(Višinomer-barometer) lahko vidite trenutno nadmorsko višino ali zračni tlak.Za prikaz zaslona načina ALTI & BARO (VIŠINOMER in BAROMETER) pritisnite tipko Next v načinu Time(Ura).

Zaslon načina Alti-baro(Višinomer-barometer) lahko prikažete/skrijete v začetnem meniju v Displays (Zasloni) » Alti-Baro (Višinomer-barometer).Preklopite s tipko Next.

Glede na vključen profil lahko do različnih prikazov dostopate, tako da pritisnete tipko View.

Na voljo so trije profili:Automatic (Samodejno), Barometer (Barometer) in Altimeter (Višinomer).Za informacije o nastavljanju profilov glejte Usklajevanje profila z dejavnostjo.

Prikaz ure sončnega vzhoda in zahoda je na voljo, kadar je vklopljen sistem GPS.Če sistem GPS ni vklopljen, sta uri sončnega vzhoda in zahoda nastavljeni po zadnjih shranjenih podatkih GPS.

Pravilno odčitavanje

Ura Suunto Ambit3 Peak stalno meri absolutni zračni tlak z vgrajenim tipalom tlaka.Na osnovi te meritve in referenčnih vrednosti izračuna nadmorsko višino ali zračni tlak na višini morske gladine.

pressure sensor Ambit3 Peak

POZOR:

Območje okoli tipala varujte pred umazanijo in peskom.V odprtine tipala nikoli ne vstavljajte tujkov.

Če za vašo dejavnost na prostem potrebujete natančen zračni tlak na višini morske gladine ali nadmorsko višino, morate najprej umeriti uro Suunto Ambit3 Peak, tako da vnesete trenutno nadmorsko višino ali trenutni zračni tlak na višini morske gladine.

NASVET:

Absolutni zračni tlak + znana nadmorska višina = zračni tlak na višini morske gladine.Absolutni zračni tlak + znan zračni tlak na višini morske gladine = nadmorska višina.

Nadmorsko višino svoje lokacije lahko najdete na večini topografskih zemljevidov ali v storitvi Google Zemlja.Referenčno vrednost zračnega tlaka na višini morske gladine za svojo lokacijo lahko najdete na spletnih straneh državnih vremenskih storitev.

Če je vklopljena funkcija Suunto FusedAltiTM, se bo odčitek nadmorske višine samodejno popravil z uporabo funkcije FusedAlti ter umerjanja nadmorske višine in tlaka na višini morske gladine.Za več informacij glejte Funkcija FusedAlti.

Spremembe v krajevnih vremenskih razmerah bodo vplivale na odčitke nadmorske višine.Če je krajevno vreme zelo spremenljivo, priporočamo, da pred začetkom poti pogosto spreminjate trenutno referenčno vrednost nadmorske višine, če so vam ti podatki na voljo.Dokler je krajevno vreme stabilno, vam ni treba nastavljati referenčnih vrednosti.

Navodila za nastavitev referenčnih vrednosti tlaka na višini morske gladine in nadmorske višine:

 1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. S tipko Light Lock se pomaknite na možnost Alti-baro (Višinomer-barometer) in jo odprite s tipko Next.
 3. S tipko Light Lock se pomaknite na možnost Reference (Referenčna vrednost) in jo odprite s tipko Next. Na voljo so te nastavitvene možnosti:
 4. FusedAlti (Funkcija FusedAlti):vključi se sistem GPS in ura začne izračunavati nadmorsko višino na podlagi funkcije FusedAlti.
 5. Manual altitude (Ročna nadmorska višina):Ročno nastavite nadmorsko višino.
 6. Sea level pressure (Tlak na višini morske gladine):Ročno nastavite referenčno vrednost tlaka na višini morske gladine.
 7. Nastavite referenčno vrednost s tipkama Start Stop in Light Lock.Nastavitev sprejmite s tipko Next.

setting reference values Ambit3 Peak

NASVET:

Do nastavitve Reference (Referenčna vrednost) lahko dostopate, tako da v zaslonu načina Alti-Baro(Višinomer-barometer) pridržite tipko View.

Nadmorsko višino lahko nastavite tudi med shranjevanjem vadbe, glejte Nastavitev nadmorske višine med vadbo.

Usklajevanje profila z dejavnostjo

Profil Altimeter (Višinomer) izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem vključuje spreminjanje nadmorske višine (npr. pohodništvo na hribovitem terenu).

Profil Barometer (Barometer) izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem ne vključuje sprememb nadmorske višine (npr. nogomet, jadranje, veslanje v kanuju).

Da bi dobili pravilne odčitke, morate profil uskladiti z dejavnostjo.Lahko pustite napravi Suunto Ambit3 Peak, da izbere ustrezni profil za dejavnost, ali pa izberete profil sami.

OPOMBA:

Profil lahko določite v storitvi Movescount ali v napravi Suunto Ambit3 Peak kot del nastavitev športnega načina.

Kako nastaviti profil Alti & Baro(Višinomer in barometer):

 1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. S tipko Light Lock se pomaknite na možnost Alti-baro (Višinomer-barometer) in jo odprite s tipko Next.
 3. Pritisnite tipko Next, da izberete možnost Profile (Profil).
 4. Pomikajte se med možnostmi profilov (Automatic (Samodejno), Altimeter (Višinomer), Barometer (Barometer)) s tipko Start Stop ali Light Lock.Izberite profil s tipko Next.

setting profile

Primer uporabe:Nastavitev referenčne vrednosti nadmorske višine

Je drugi dan vašega dvodnevnega pohoda.Spomnite se, da ste pozabili preklopiti iz profila Barometer (Barometer) v profil Altimeter (Višinomer), ko ste zjutraj začeli hoditi. Veste, da so trenutni odčitki nadmorske višine, ki vam jih daje naprava Suunto Ambit3 Peak, napačni.Zaradi tega odidete na najbližje mesto, za katero je na vašem topografskem zemljevidu navedena nadmorska višina.Ustrezno popravite referenčno vrednost nadmorske višine za napravo Suunto Ambit3 Peak ter preklopite s profila Barometer (Barometer) na profil Altimeter (Višinomer).Vaši odčitki nadmorske višine so znova pravilni.

Napačni odčitki

Če imate dolgo vključen profil Altimeter (Višinomer), ko je naprava na istem mestu in se spreminja vreme, bo naprava dajala napačne odčitke nadmorske višine.

Če imate vključen profil Altimeter (Višinomer) in se vreme med ko plezanjem na višjo ali spuščanjem na nižjo nadmorsko višino pogosto spreminja, bo naprava dajala napačne odčitke.

Če je med dolgotrajnim plezanjem na višjo ali spuščanjem na nižjo nadmorsko višino vključen profil Barometer (Barometer), naprava privzame, da mirujete, in vaše spremembe nadmorske višine razume kot spremembe v zračnem tlaku na višini morske gladine.Zato bo dajala napačne odčitke o zračnem tlaku na višini morske gladine.

Uporaba profila Altimeter (Višinomer)

Profil Altimeter (Višinomer) računa nadmorsko višino na podlagi referenčnih vrednosti.Referenčna vrednost je lahko zračni tlak na višini morske gladine ali referenčna vrednost nadmorske višine.Ko je vključen profil Altimeter (Višinomer), je na zaslonu prikazana ikona višinomera.

Ko je vključen profil Altimeter (Višinomer), lahko dostopate do naslednjih prikazov:

 • zgornja vrstica:vaša trenutna nadmorska višina
 • srednja vrstica:graf, ki prikazuje spremembe tlaka na višini morske gladine v zadnjih 24 urah (15-minutni interval beleženja)
 • spodnja vrstica:preklapljajte s tipko View za prikaz časa, temperature, ure sončnega vzhoda/zahoda ali referenčne vrednosti za tlak na višini morske gladine

altimeter profile Ambit3 Peak

OPOMBA:

Če napravo Suunto Ambit3 Peak nosite na zapestju, jo boste morali sneti, da boste dobili točen odčitek temperature, saj bo sicer na začetni odčitek vplivala vaša telesna temperatura.

Uporaba profila Barometer (Barometer)

Profil Barometer (Barometer) kaže trenutni zračni tlak na višini morske gladine.To temelji na podanih referenčnih vrednostih v nastavitvah in na stalnem merjenju absolutnega zračnega tlaka.

Spremembe v zračnem tlaku na višini morske gladine se grafično prikažejo v srednji vrstici na zaslonu.

Ko je vklopljen profil Barometer (Barometer), je na zaslonu prikazana ikona barometra.

Ko je vklopljen profil Barometer (Barometer), naprava Suunto Ambit3 Peak prikazuje naslednje informacije:

 • zgornja vrstica:trenutni zračni tlak na višini morske gladine
 • srednja vrstica:graf, ki prikazuje spremembe tlaka na višini morske gladine v zadnjih 24 urah (15-minutni interval beleženja)
 • spodnja vrstica:preklapljajte s tipko View za prikaz časa, temperature, ure sončnega vzhoda/zahoda ali referenčne vrednosti za nadmorsko višino

barometer profile Ambit3 Peak

Referenčna vrednost za nadmorsko višino je zadnja nadmorska višina, uporabljena v načinu Alti & Baro(Višinomer in barometer).To je lahko:

 • nadmorska višina, ki ste jo nastavili za referenčno vrednost v profilu Barometer (Barometer), ali
 • zadnja nadmorska višina, zapisana v profilu Automatic (Samodejno) pred preklopom na profil Barometer (Barometer).
OPOMBA:

Če napravo Suunto Ambit3 Peak nosite na zapestju, jo boste morali sneti, da boste dobili točen odčitek temperature, saj bo sicer na začetni odčitek vplivala vaša telesna temperatura.

Uporaba profila Automatic (Samodejno)

Profil Automatic (Samodejno) preklopi med profiloma Altimeter (Višinomer) in Barometer (Barometer) skladno z vašimi premiki.Ko je vklopljen profil Automatic (Samodejno), naprava samodejno preklaplja med razlaganjem sprememb v zračnem tlaku s spremembami nadmorske višine ali vremenskimi spremembami.

automatic profile

Vremenskih sprememb in sprememb nadmorske višine ni mogoče meriti sočasno, ker obe povzročita spremembe v zračnem tlaku. Naprava Suunto Ambit3 Peak zazna navpični premik in po potrebi preklopi na merjenje nadmorske višine.Ko je prikazana nadmorska višina, se posodablja z največjo zakasnitvijo 10 sekund.

Če ste na stalni nadmorski višini (navpični premik za manj kot 5 metrov v 12 minutah), naprava Suunto Ambit3 Peak vzame vse spremembe pritiska za vremenske spremembe.Interval med meritvami je 10 sekund.Odčitek nadmorske višine ostaja stalen; če se spremeni vreme, boste videli spremembe v odčitku zračnega tlaka na višini morske gladine.

Če se vaša nadmorska višina spreminja (navpični premik za več kot 5 metrov v 3 minutah), naprava Suunto Ambit3 Peak vzame vse spremembe pritiska za spremembe nadmorske višine.

Odvisno od izbranega profila lahko dostopate do prikazov profila Altimeter (Višinomer) ali Barometer (Barometer) s tipko View.

OPOMBA:

Ko je vklopljen profil Automatic (Samodejno), na zaslonu nista prikazani ikoni barometra ali višinomera.

Table of Content