Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNSSIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Ambit3 Peak Uporabniški priročnik - 2.5

Vremenski kazalniki

Ura Suunto Ambit3 Peak ima poleg grafikona barometra (glejte Uporaba profila Barometer (Barometer)) še dva vremenska kazalnika:vremenski trend in opozorilo na nevihto.

Kazalnik vremenskega trenda je prikazan v zaslonu Ura in nudi hiter pregled nad spremembami vremena.

weather trend Ambit3 Peak

Kazalnik vremenskega trenda sestavljata dve črti, ki tvorita puščico.Vsaka črta predstavlja 3-urno obdobje.Če je sprememba barometrskega tlaka v treh urah večja od 2 hPa (14,99 mmHg), se smer puščice spremeni. Na primer:

weather trend droppingmočan padec zračnega tlaka v zadnjih šestih urah;
weather trend steady risingzračni tlak je bil stabilen, nato pa je v zadnjih treh urah močno narastel;
weather trend rising droppingzračni tlak je močno naraščal, nato pa je v zadnjih treh urah močno padel.

Opozorilo na nevihto

Znaten padec barometrskega tlaka običajno pomeni, da se bliža nevihta, zato si poiščite zavetje.Če je funkcija opozorila na nevihto vklopljena in zračni tlak v triurnem obdobju pade za 4 hPa (3,05 mmHg) ali več, ura Suunto Ambit3 Peak sproži zvočno opozorilo in prikaže utripajoč simbol za nevihto.

OPOMBA:

Če je aktiviran profil višinomera, opozarjanje na nevihto ne deluje.Glejte Usklajevanje profila z dejavnostjo.

Če želite vključiti Storm alarm (Opozorilo na nevihto):

  1. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
  2. S tipko Light Lock se pomaknite na možnost Alti-baro (Višinomer-barometer) in jo odprite s tipko Next.
  3. Pritisnite tipko Next, da izberete možnost Storm alarm (Opozorilo na nevihto).
  4. S tipko Start Stop ali Light Lock nastavite opozorilo na nevihto na On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno) in potrdite nastavitev s tipko Next.

Ko se sproži opozorilo na nevihto, ga lahko izklopite s pritiskom katere koli tipke.Če ne pritisnete nobene tipke, se opozorilo sproži vsakih pet minut.Simbol za nevihto ostane prikazan na zaslonu, dokler se vremenske razmere ne stabilizirajo (upočasnitev padanja zračnega tlaka).

Če pride do opozorila na nevihto med snemanjem vadbe, se ustvari poseben krog (imenovan »opozorilo na nevihto«).

NASVET:

Opozarjanje na nevihto lahko vključite in izklopite tudi v meniju z možnostmi v športnih načinih.

Table of Content