Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Sport Uporabniški priročnik - 2.5

Enote POD in tipala za merjenje srčnega utripa

Uro Suunto Ambit3 Sport seznanite s kolesnimi, nožnimi in merilnimi enotami POD, združljivimi s tehnologijo Bluetooth® Smart, če želite med vadbo prejemati dodatne informacije. Seznanite lahko največ pet enot POD hkrati:

 • tri kolesne enote POD, ki so lahko kolesne enote POD za hitrost, razdaljo in/ali kadenco, vendar je lahko hkrati priključena samo ena;
 • ena nožna enota POD;
 • ena merilna enota POD.

Tipalo Suunto Smart Sensor, ki je vključeno v kompletu ure Suunto Ambit3 Sport (izbirno), je z uro že seznanjeno.Seznanitev je potrebno opraviti, če želite uporabljati katero drugo tipalo za merjenje srčnega utripa, ki je združljivo s tehnologijo Bluetooth Smart.

Seznanitev enot POD in tipal za merjenje srčnega utripa

Postopki seznanitve se lahko razlikujejo glede na vrsto enote POD in tipala za merjenje srčnega utripaPred začetkom seznanitve preberite priročnik za uporabo naprave, s katero želite seznaniti uro Suunto Ambit3 Sport.

Kako seznaniti enoto POD ali tipalo za merjenje srčnega utripa:

 1. vključite enoto POD ali tipalo za merjenje srčnega utripa: Če želite seznaniti tipalo Suunto Smart Sensor, glejte Namestitev tipala Suunto Smart Sensor.
 2. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 3. Pomaknite se na možnost Pair (Seznani) s tipko Light Lock in možnost izberite s tipko Next.
 4. Med možnostmi se pomikajte s tipkama Start Stop in Light Lock, nato pa pritisnite tipko Next, da izberete enoto POD ali tipalo za merjenje srčnega utripa, ki jo/ga želite seznaniti.
 5. Uro Suunto Ambit3 Sport približajte napravi, ki jo želite seznaniti, in počakajte, da ura Suunto Ambit3 Sport prikaže, da je bila seznanitev uspešna. Če seznanjanje ne uspe, pritisnite Start Stop, da poskusite znova, ali Light Lock, da se vrnete v nastavitev za seznanjanje.

pairing pod Ambit3

Če želite seznaniti merilno enoto POD, boste morda morali v uri Suunto Ambit3 Sport določiti dodatne parametre.Ti med drugim vključujejo:

 • Left crank (Leva gonilka) ali Right crank (Desna gonilka)
 • Left pedal (Levi pedal) ali Right pedal (Desni pedal)
 • Rear dropout (Vpetje zadnjega kolesa)
 • Chainstay (Zadnje vilice)
 • Rear wheel (Zadnje kolo) ali Rear hub (Pesto zadnjega kolesa)

Uporaba nožne enote POD:

Če uporabljate nožno enoto POD, se ta med vadbo samodejno umerja prek GPS v kratkih intervalih.Če je nožna enota POD seznanjena z uro in vklopljena v danem športnem načinu, predstavlja vir podatkov o hitrosti in razdalji.

Samodejno umerjanje nožne enote POD je privzeto vklopljeno.Če nožno enoto POD seznanite z uro in uporabljate v izbranem športnem načinu, lahko samodejno umerjanje izklopite v meniju z možnostmi športnih načinov z možnostjo Activate (Vklop).

Za natančnejšo meritev hitrosti in razdalje lahko nožno enoto POD ročno umerite.Umerjanje opravite na natančno izmerjeni razdalji, denimo na 400-metrskem krogu na stadionu.

Če želite umeriti nožno enoto POD z uro Suunto Ambit3 Sport:

 1. Pritrdite nožno enoto POD na čevelj.Več informacij lahko preberete v priročniku za uporabo nožne enote POD.
 2. V začetnem meniju izberite športni način (denimo Running (Tek)).
 3. Začnite teči z običajnim tempom.Ko prečkate startno črto, pritisnite tipko Start Stop, da začnete beležiti.
 4. Z običajnim tempom pretecite razdaljo 800–1000 m (na primer dva 400-metrska kroga na stadionu).
 5. Ko dosežete ciljno črto, pritisnite tipko Start Stop, da prekinete beleženje.
 6. Pritisnite Back Lap, da ustavite beleženje.Ko je vadba ustavljena, shranite dnevnik s pritiskom na Start Stop.Če dnevnika ne želite shraniti, pritisnite Light Lock. S tipko Next se pomaknite med prikazi povzetkov do povzetka o razdalji.S tipkama Start Stop in Light Lock prilagodite razdaljo, prikazano na zaslonu, dejanski razdalji, ki ste jo pretekli.Potrdite s tipko Next.
 7. Potrdite umeritev enote POD s pritiskom na tipko Start Stop.Nožna enota POD je zdaj umerjena.
OPOMBA:

Če je bila povezava z nožno enoto POD med umerjanjem nezanesljiva, morda ne boste mogli prilagoditi razdalje v povzetku razdalje.Preverite, ali je nožna enota POD pritrjena po navodilih, in poskusite znova.

Kadenco pri teku lahko odčitate z zapestja, tudi če tečete brez nožne enote POD.Kadenca pri teku, izmerjena na zapestju, se uporablja skupaj s funkcijo FusedSpeed (glejte Funkcija FusedSpeed) in je v nekaterih športnih načinih vedno vklopljena, na primer pri teku, teku v naravi, teku po tekalni stezi, orientaciji ter atletiki.

Če ura zazna nožno enoto POD na začetku vadbe, se kadenca pri teku, izmerjena na zapestju, prepiše s kadenco, izmerjeno z nožno enoto POD.

Umerjanje merilnih enot POD in naklona

Ura Suunto Ambit3 Sport samodejno umeri merilno enoto POD, ko jo najde.Merilno enoto POD lahko tudi ročno umerite kadar koli med vadbo.

Kako ročno umeriti merilno enoto POD:

 1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. Nehate poganjati kolo in dvignite noge s pedal.
 3. Pomaknite se na možnost Calibrate Power POD (Umeri merilno enoto POD) s tipko Light Lock in možnost izberite s tipko Next.

Ura Suunto Ambit3 Sport začne umerjati enoto POD in vas obvesti, ali je umerjanje uspelo.Vrstica na dnu zaslona prikazuje trenutno frekvenco, ki se uporablja z merilno enoto POD.Prejšnja frekvenca je prikazana v oklepajih.

calibration ongoing Ambit3

Če ima vaša merilna enota POD funkcijo samodejne nične vrednosti, jo lahko v napravi Suunto Ambit3 Sport vključite ali izklopite.

Kako vključiti ali izklopiti samodejno nično vrednost:

 1. Ko je umerjanje končano, pritisnite Start Stop.
 2. S tipko Light Lock nastavite samodejno nično vrednost na On/Off (Vklopljeno/izklopljeno) in jo izberite s tipko Next.
 3. Počakajte, da se nastavljanje dokonča.
 4. Postopek ponovite, če nastavljanje ne uspe ali če se povezava z merilno enoto POD prekine.

setting autozero

Naklon lahko umerite pri merilnih enotah POD, ki uporabljajo frekvenco CTF (Crank Torque Frequency).

Kako umeriti naklon:

 1. Ko je umerjanje merilne enote POD končano, pritisnite Start Stop.
 2. S tipko Light Lock nastavite pravilno vrednost, navedeno v priročniku za merilno enoto POD, in jo potrdite s tipko Next.
 3. Počakajte, da se nastavljanje dokonča.
 4. Postopek ponovite, če nastavljanje ne uspe ali če se povezava z merilno enoto POD prekine.

calibrating slope

Table of Content