Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Core Priročnik za uporabo -

Kako začeti

Osnovne nastavitve

Pritisnite poljubno tipko in naprava Suunto Core se vključi. Nato se prikaže poziv za nastavitev jezika, enot (anglosaških ali metričnih), časa in datuma. Nastavitve spremenite z zgornjo desno tipko + in spodnjo desno tipko - Light. S srednjo tipko Mode sprejmete nastavitev in se premaknete na naslednjo možnost menija. V prejšnji meni se lahko vedno vrnete s pritiskom spodnje leve tipke View. Ko so nastavitve nastavljene, kot želite, lahko začnete uporabljati osnovne funkcije ure, ki jih ponuja naprava Suunto Core.

Basic settings

OPOMBA:

Da zagotovite pravilne podatke, morate nastaviti višinomer, barometer in kompas. Za podrobnejše informacije o določanju teh nastavitev glejte Priročnik za uporabnika.

Načini

Naprava Suunto Core ima tri načine: time, ALTI & BARO in Compass. Ti načini so podrobno razloženi v Priročniku za uporabnika. Omogočeni način označuje pravokotnik okoli imena načina. Med glavnimi načini preklopite z desno srednjo tipko Mode. Poskusite!

Modes

Pogledi

Vsak način ima več pogledov, do katerih dostopate s spodnjo levo tipko View. Pogledi so predstavljeni v spodnjem delu zaslona. Pogledi vsebujejo dodatne informacije o omogočenem načinu, na primer prikaz sekund kot dodatna informacija v načinu time. Nekateri pogledi so tudi interaktivni.

Naprava Suunto Core ima štiri interaktivne poglede:

  • Štoparica (način time)
  • Odštevalnik časa (način time)
  • Snemalnik dnevnikov (način ALTI & BARO)
  • Merilnik razlike nadmorske višine (način ALTI & BARO)

Ko so omogočeni interaktivni pogledi, jih lahko zaženete, ustavite in znova zaženete z zgornjo levo tipko Start Stop ter jih ponastavite z daljšim pritiskom zgornje desne tipke +. Odprite štoparico v načinu time in jo preizkusite!

Views

Meni

V meniju Menu lahko spreminjate vrednosti, spreminjate splošne nastavitve in enote ali pregledujete zapise, ki so shranjeni v dnevniku. Če želite vstopiti v meni Menu, držite srednjo desno tipko Mode pritisnjeno, ko ste v načinu time, ALTI & BARO ali Compass. Segmenti v zunanjem delu zaslona kažejo vaš čas prehoda. Meni Menu zaprete s pritiskom zgornje leve tipke Start Stop. Kadar je na voljo možnost izhoda v meniju Menu, je to označeno z znakom »X« na zaslonu poleg tipke Start Stop. Seznanite se z odpiranjem in zapiranjem menija Menu!

Menu

Osvetlitev ozadja

Osvetlitev ozadja lahko vključite v poljubnem načinu, tako da pritisnete spodnjo desno tipko - Light. Osvetlitev ozadja se samodejno izključi čez 5 sekund. Če želite videti osvetlitev ozadja, ko ste v meniju Menu, jo morate aktivirati v načinu time, ALTI & BARO ali Compass, preden odprete meni Menu. Osvetlitev se vrne v običajni način, ko se vrnete v enega od načinov.

Zaklepanje tipk

Zaklepanje tipk lahko aktivirate ali deaktivirate z daljšim pritiskom spodnje desne tipke -Light.

OPOMBA:

Pri aktivnem tipk lahko poleg tega spreminjate poglede in uporabljate osvetlitev ozadja.

Spreminjanje vrednosti

Če želite spremeniti nastavitev, morate biti v meniju Menu. Če želite odpreti meni Menu, držite srednjo desno tipko Mode pritisnjeno, ko ste v načinu time, ALTI&BARO ali Compass. Vse spremembe v meniju Menu začnejo veljati takoj. Če na primer vstopite v možnost za čas in datum v meniju Menu, spremenite čas z 12.30 na 11.30 ter izstopite. Čas se nastavi na 11.30.

Table of Content