Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | CHRISTMAS WISHLIST

Suunto Kailash Priročnik za uporabo - 2.0

Raziskovanje v načinu dejavnosti

Suunto Kailash vsakih 10 minut preveri vašo lokacijo, da osveži uro, vaš položaj in statistične podatke 7R. Pri običajni vsakodnevni uporabi ta interval zadostuje za zagotavljanje kakovostnih podatkov o vaši poti, obenem pa varčuje z energijo baterije.

Včasih pa boste morda želeli bolj specifične podrobnosti, na primer med jutranjim tekom v mestu, ki ga ne poznate, ali med pohodom skozi lokalni narodni park.

Način dejavnosti uporablja veliko moč sprejemnika GPS in GLONASS in ugotavlja položaj vsako sekundo za natančnejše spremljanje vašega gibanja po parkih in mestnih ulicah, prav tako pa poveča natančnost statističnih podatkov 7R.

OPOMBA:

GLONASS se uporablja samo v načinu dejavnosti. Običajno spremljanje za potrebe statistike 7R uporablja GPS.

Način dejavnosti vklopite tako, da preprosto pridržite tipko 7R.

V načinu dejavnosti je na zaslonu prikazano to:

  • Zgornja vrstica: časomer
  • Srednja vrstica: razdalja
  • Spodnja vrstica: hitrost, tempo, povprečen tempo, čas, nadmorska višina, stanje baterije

activity recording

Prikaz v spodnji vrstici preklapljate s pritiskom spodnje tipke. Za navigacijo do izbrane lokacije pritisnite sredinsko tipko (glejte Iskanje poti nazaj).

Način dejavnosti lahko začasno ustavite in nadaljujete s pritiskom tipke 7R. Način dejavnosti izklopite tako, da pridržite tipko 7R. S popolnoma napolnjeno baterijo lahko v načinu dejavnosti zabeležite približno sedem ur dejavnosti.

Način dejavnosti se samodejno izklopi v teh primerih:

  • 30 minut ni mogoče pridobiti signala GPS,
  • raven napolnjenosti baterije se spusti pod 10 %.

Če se način dejavnosti samodejno izklopi, vas ura o tem obvesti s sporočilom Resuming normal GPS (Nadaljevanje z uporabo običajnega GPS).

Način dejavnosti lahko kadarkoli izklopite tako, da preprosto pridržite tipko 7R. Če nameravate nekaj časa ostati na istem mestu, na primer, če se med pohodom ustavite in si privoščite malico, vam priporočamo, da izklopite način dejavnosti, da varčujete z energijo baterije.

Vnosi v dnevnik

Ob vsaki uporabi načina dejavnosti ura shrani vnos o beleženju dejavnosti v dnevnik. Vsak dnevniški vnos poleg datuma in ure obsega tudi razdaljo, trajanje, povprečno hitrost, največjo hitrost in povprečni tempo.

Za dostop do dnevnika dejavnosti storite naslednje:

  1. Pridržite sredinsko tipko, da odprete meni z možnostmi.
  2. S spodnjo tipko se pomaknite do možnosti ACTIVITY LOGS (DNEVNIK DEJAVNOSTI) in pritisnite sredinsko tipko.
  3. Z zgornjo in spodnjo tipko se premikajte skozi seznam dnevniških vnosov in izberite želenega s sredinsko tipko.
  4. Dnevnik zaprete tako, da pridržite sredinsko tipko.

V dnevnik je mogoče shraniti do 100 dnevniških vnosov. Ko je dnevnik poln, se najprej prepišejo najstarejši vnosi.

Table of Content