Kompasskollektioner - Säkra och korrekta kompasser av Suunto
Share

SUUNTO
KOMPASSER

Suuntos kompasser utvecklas och tillverkas i Finland och förser dig med säker och korrekt navigering i friluftslivet. Avancerad teknik i kombination med en genomtänkt design ger dig snabb, stabil och enkel användning. Det behövs aldrig några batterier.

REGISTER ÖVER KOMPASSFUNKTIONER

I en värld med elektronisk navigering är fortfarande den mekaniska kompassen och den tryckta kartan det säkraste sättet att navigera

Lär mer om de olika kompassernas funktioner här.