Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Funktioner - Autopaus

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Användarhandbok - 1.12

Autopaus

Autopaus pausar registreringen av träningspasset när din hastighet understiger 2 km/h. När din hastighet ökar till mer än 3 km/h återupptas registreringen automatiskt.

Du kan aktivera och inaktivera autopaus för alla sportlägen i Suunto Movescount. Du kan också aktivera eller inaktivera autopaus från sportlägesinställningarna på klockan innan du startar en träningsregistrering.

Om autopaus är aktiverat under en registrering meddelas du genom ett pop up-meddelande när registreringen pausas automatiskt.

autopause

Tryck på pop up-fönstret för att visa aktuell tid och batterinivå.

autopause time

Du kan låta registreringen återupptas automatiskt när du börjar röra dig igen, eller sätta igång den igen manuellt från pop up-fönstret genom att trycka på den övre knappen.