Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | SUUNTO CUSTOMIZER ÄR TILLBAKA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Användarhandbok - 1.12

  • Utomhusinformation

Utomhusinformation

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro mäter kontinuerligt absolut lufttryck via den inbyggda trycksensorn. Baserat på den här mätningen och dina höjdreferensvärden beräknas höjd eller lufttryck.

VARNING:

Håll området runt trycksensorns hål på klockans vänstra sida fritt från smuts och sand. För aldrig in några föremål i hålen eftersom sensorn kan skadas.

Dra eller tryck på den nedre knappen om du vill visa trendgraferna för höjd och barometriskt tryck.

Outdoor insight Alti graph

Tryck på skärmen eller på mittknappen om du vill växla mellan vyerna för höjdmätare och barometer.

Outdoor insight Baro graph

Försäkra dig om att höjdreferensvärdet är korrekt inställt (se Höjdmätare). Höjden för din aktuella plats visas på de flesta topografiska kartor eller stora karttjänster på internet, t.ex. Google Maps.

Förändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningarna. Om det lokala vädret skiftar ofta bör du återställa höjdreferensvärdet regelbundet, helst innan du påbörjar nästa resa.

TIPS:

När du befinner dig på vyn över höjdmätar- eller barometergrafen håller du mittknappen intryckt för att snabbt öppna utomhusinställningarna, där du kan justera referensvärdet.

Automatisk höjd-baroprofil

Både väder- och höjdförändringar påverkar lufttrycket. För att hantera detta växlar Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro automatiskt mellan att tolka förändringar av lufttrycket som väder- respektive höjdförändringar beroende på dina rörelser.

Om klockan känner av vertikala rörelser växlar den till att mäta höjd. När höjdgrafen visas tar det högst tio sekunder innan värdet uppdateras.

Om du är på en konstant höjd (mindre än fem meter vertikal rörelse inom tolv minuter), tolkar klockan tryckförändringar som väderskiftningar och justerar barometergrafen i enlighet med detta.

OBS:

Sportlägen har en egen inställning för höjd-baroprofilen. Du kan ändra denna inställning i Movescount. Alternativen är automatisk, endast barometer och endast höjdmätare.

Innehållsförteckning