Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Komma igång - Pekskärm och knappar

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Användarhandbok - 1.12

Pekskärm och knappar

Pekskärm och knappar

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro har en pekskärm och tre knappar som du kan använda för att navigera genom skärmar och funktioner.

Dra och tryck

 • flytta runt på skärmar och menyer genom att dra uppåt eller nedåt
 • dra åt höger eller vänster för att gå bakåt eller framåt bland skärmarna
 • visa fler skärmar och detaljer genom att dra vänster eller höger
 • välj ett objekt genom att trycka
 • visa alternativ information genom att trycka på skärmen
 • öppna menyn för aktuella alternativ genom att trycka och hålla ned
 • gå tillbaka till tidsskärmen från andra skärmar (förutom startbilden och inställningar) genom att trycka två gånger snabbt

Övre knappen

 • tryck för att flytta uppåt i skärmar och menyer

Mittknappen

 • tryck för att välja ett objekt eller visa ytterligare information
 • håll intryckt för att gå bakåt i inställningsmenyn
 • håll nedtryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ

Nedre knappen

 • tryck för att flytta nedåt i skärmar och menyer

När du registrerar ett träningspass:

Övre knappen

 • pausa eller fortsätt registreringen genom att trycka
 • ändra aktivitet genom att hålla knappen intryckt

Mittknappen

 • tryck för att byta skärm
 • håll nedtryckt för att öppna menyn för aktuella alternativ

Nedre knappen

 • tryck för att markera ett varv
 • håll nedtryckt för att låsa och låsa upp knapparna