Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro - Referens - Patentmeddelande

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Användarhandbok - 1.12

Patentmeddelande

Patentmeddelande

Den här produkten skyddas av patent och pågående patentansökningar och motsvarande nationella rättigheter: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Ytterligare patentansökningar har registrerats.

Den optiska pulssensorn från Valencell som används i den här produkten är skyddad av patent eller pågående patentansökningar och motsvarande nationella rättigheter. Mer information finns på valencell.com/patents/.