Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1 000,00 kr | JULERBJUDANDEN | BESTÄLL FÖRE DEN 17 DECEMBER FÖR LEVERANS I TID TILL JULAFTON.

Suunto 3 Fitness Användarhandbok

Direktpuls

På skärmen med direktpuls visas en ögonblicksbild av din puls. Displayen visar din aktuella puls.

SF3 Instant HR

Så här visar du direktpuls:

  1. Tryck på den nedre högra knappen från urtavlevyn för att rulla till skärmen för direktpuls.

  2. Tryck på den nedre, vänstra knappen för att gå ur skärmen och gå tillbaka till urtavlevyn.

Daglig puls

På skärmen med daglig puls visas en 12-timmarsvy över din puls. Detta är en bra informationskälla om exempelvis din återhämtning efter ett hårt träningspass.

På skärmen visas din puls under 12 timmar genom ett diagram. Diagrammet ritas upp med hjälp av din genomsnittliga puls beräknad utifrån perioder på 24 minuter. Dessutom får du din lägsta puls under 12-timmarsperioden.

Din lägsta puls de senaste 12 timmarna är en god indikation på din återhämtning. Om den är högre än normalt så har du förmodligen inte återhämtat dig helt från din senaste träning än.

SF3 HR 12h

Om du registrerar ett träningspass så återspeglar de dagliga pulsvärdena den förhöjda pulsen från din träning. Men kom ihåg att värdena i grafen är medelvärden. Om din puls når ett toppvärde på 200 bpm (slag per minut) under träning så visar inte grafen det maxvärdet, utan snarare medelvärdet från de 24 minuterna under vilka du nådde toppvärdet.

Innan grafen med information om daglig puls visas måste du aktivera funktionen för daglig puls. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen i inställningarna under Aktivitet. Om du befinner dig på skärmen för puls kan du också öppna aktivitetsinställningarna genom att hålla mittknappen intryckt.

När funktionen för daglig puls är på aktiverar klockan den optiska pulssensorn med jämna mellanrum för att läsa av din puls. Detta minskar batteritiden något.

Daily HR setting Trainer

När den väl är aktiverad så tar det 24 minuter innan din klocka kan börja visa daglig pulsinformation.

Så här visar du daglig puls:

  1. Från urtavlevyn trycker du på den nedre, högra knappen för att rulla ner till skärmen för direktpuls.
  2. Tryck på mittknappen för att byta till skärmen för daglig direktpuls.

Om du trycker på den nedre, högra knappen när du är i displayen för daglig puls så kan du se hur mycket energi du förbrukar varje timme, baserat på din puls.