Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit2 คู่มือการใช้งาน - 2.0

Innehållsförteckning

FusedSpeed

FusedSpeed

FusedSpeedTM เป็นการผสาน GPS และการอ่านความเร็วจากเซ็นเซอร์ที่ข้อมือเพื่อการวัดความเร็วในการวิ่งอย่างแม่นยำมากขึ้น มีการกรองสัญญาณ GPS โดยขึ้นอยู่กับการเร่งความเร็วที่ข้อมือ ทำให้อุปกรณ์สามารถอ่านความเร็วการวิ่งคงที่ได้แม่นยำขึ้นและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่รวดเร็วขึ้น

FusedSpeed Ambit2

FusedSpeedTM จะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากที่สุด เมื่อคุณต้องการอ่านความเร็วตอบโต้สูงในระหว่างออกกำลังกาย เช่น เมื่อวิ่งบนพื้นที่ขรุขระหรือในระหว่างวิ่งช้าสลับเร็ว หากสูญเสียสัญญาณ GPS ชั่วคราว เช่น เนื่องจากมีอาคารที่บล็อกสัญญาณ Suunto Ambit2 สามารถแสดงผลการอ่านความเร็วได้อย่างแม่นยำต่อไปได้ โดยใช้ตัววัดความเร่งที่ปรับเทียบด้วย GPS

FusedSpeed2 Ambit2

หมายเหตุ:

FusedSpeedTM ใช้สำหรับการวิ่งและกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายกัน

เคล็ดลับ:

เพื่ออ่านค่าได้อย่างแม่นยำด้วย FusedSpeedTMเพียงแค่เหลือบมองนาฬิกาเมื่อต้องการ หากคุณถือนาฬิกาไว้ตรงหน้าโดยไม่ขยับ จะลดความแม่นยำของการอ่านลง

FusedSpeedTM ทำงานโดยอัตโนมัติในโหมด sport ต่อไปนี้:

  • การวิ่ง
  • วิ่งวิบาก
  • วิ่งบนสายพานลู่วิ่ง
  • กีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ
  • กรีฑาประเภทลู่และลาน
  • ฟลอร์ฮอกกี้
  • ฟุตบอล