Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | JULKLAPPAR | UTÖKADA RETURER UNDER 45 DAGAR

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

Ändra tidsinställningarna

Så här öppnar du tidsinställningarna:

 1. Håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på Next för att öppna Allmänna.
 3. Bläddra till Tid/datum med Start Stop och bekräfta med Next.

time settings

Ställa in tiden

Aktuell tid visas på skärmens mellersta rad i läget Tid.

Så här ställer du in tiden:

 1. Öppna alternativmenyn, välj Allmänna och sedan Tid/datum och Tid.
 2. Ändra värdena för timme och minut med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Next.
 3. Gå tillbaka till inställningarna med Back Lap eller håll Next intryckt för att stänga alternativmenyn.

setting time Ambit2

Ställa in datumet

Aktuellt datum visas på skärmens översta rad i läget Tid.

Så här ställer du in datumet:

 1. Öppna alternativmenyn, välj Allmänna och sedan Tid/datum och Datum.
 2. Ändra värdena för år, månad och dag med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Next.
 3. Gå tillbaka till inställningarna med Back Lap eller håll Next intryckt för att stänga alternativmenyn.

setting date

Ställa in dubbel tidvisning

Med dubbel tidvisning kan du hålla koll på den aktuella tiden i en annan tidszon, till exempel när du reser. Dubbel tidvisning visas på skärmens nedersta rad i läget Tid, och du får tillgång till funktionen genom att trycka på View.

Så här ställer du in dubbel tidvisning:

 1. Öppna alternativmenyn, välj Allmänna och sedan Tid/datum och Dubbel tidv..
 2. Ändra värdena för timme och minut med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Next.
 3. Gå tillbaka till inställningarna med Back Lap eller håll Next intryckt för att stänga alternativmenyn.

setting dual time

Ställa in väckarklockan

Du kan använda Suunto Ambit2 R som väckarklocka.

Så här kommer du åt väckarklockan och ställer in alarmet:

 1. Öppna alternativmenyn, välj Allmänna och sedan Tid/datum och Alarm.
 2. Aktivera eller inaktivera alarmet med Start Stop eller Light Lock. Bekräfta med Next.
 3. Ange värdena för timme och minut med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Next.
 4. Gå tillbaka till inställningarna med Back Lap eller håll Next intryckt för att stänga alternativmenyn.

setting alarm Ambit2

När alarmet aktiveras, visas alarmsymbolen på de flesta skärmarna.

När larmet ljuder kan du:

 • Välja Snooze genom att trycka på Light Lock. Alarmsignalen stängs av och ljuder igen var femte minut tills du stänger av den. Du kan snooza upp till tolv gånger under sammanlagt en timme.
 • Välj Stopp genom att trycka på Start Stop. Alarmet stängs av och ljuder igen vid samma tid nästa dag, om du inte inaktiverar det i inställningarna.

alarm snooze Ambit2

OBS:

När du snoozar blinkar alarmikonen i läget Tid.

Innehållsförteckning