Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | JULKLAPPAR | UTÖKADA RETURER UNDER 45 DAGAR

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

Nedräknare

Du kan ställa in nedräknaren från en förinställd tid till noll. När du har aktiverat nedräknaren visas den som en extra skärm efter läget Tid.

Klockan avger en kort signal varje sekund under de sista tio sekunderna och avger ett alarm när den når noll.

Så här ställer du in nedräkningstiden:

  1. Tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
  2. Bläddra till Tidtagning med Light Lock och välj med Next.
  3. Bläddra till Nedräkning med Light Lock och välj med Next.
  4. Tryck på View och ändra nedräkningstiden.
  5. Ange värdena för timme och minut med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Next.
  6. Tryck på Start Stop för att starta nedräkningen.

countdown timer Ambit2

När nedräkningen har stoppat försvinner tidtagningsskärmen efter en timeout på en timme.

Inaktivera tidtagningen genom att välja TIDTAGNING på startmenyn och välja Stoppa nedräkning.

TIPS:

Du kan pausa och återuppta nedräkningen genom att trycka på Start Stop.

Innehållsförteckning