Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit2 R Потребителско ръководство - 2.0

Innehållsförteckning

CE

С настоящото Suunto Oy декларира, че този компютър за носене върху китката отговаря на основните изисквания и всички останали приложими условия на Директива 1999/5/EC.