Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | SUUNTO CUSTOMIZER ÄR TILLBAKA | GRATIS RETURFRAKT

Suunto Ambit2 R Kasutusjuhend - 2.0

Deklinatsiooniväärtuse määramine

Õigete kompassinäitude tagamiseks tuleb määrata täpne deklinatsiooniväärtus.

Paberkaardid on suunaga geograafilise põhja poole. Kompassid aga näitavad Maa magnetilise põhjapooluse suunas, mis on ala, kuhu koonduvad Maa magnetvälja jõujooned. Kuna magnetiline põhjapoolus ja geograafiline põhi ei paikne samas kohas, tuleb määrata kompassi jaoks deklinatsioon. Deklinatsioon on nurk magnetilise ja geograafilise põhjasuuna vahel.

Deklinatsiooniväärtus on märgitud enamikul kaartidel. Magnetilise põhjapooluse asukoht muutub iga aastaga, nii et kõige täpsema ja ajakohasema deklinatsiooniväärtuse saab hankida Internetist (nt aadressil www.magnetic-declination.com).

Orienteerumiskaartide puhul aga on aluseks võetud magnetiline põhjapoolus. See tähendab, et kui kasutate orienteerumiskaarte, tuleb deklinatsiooni reguleeriv funktsioon välja lülitada. Selleks tuleb määrata deklinatsiooniväärtuseks 0 kraadi.

Deklinatsiooniväärtuse määramiseks toimige järgmiselt.

  1. Hoidke suvandite menüü avamiseks all nuppu Next.
  2. Avage nupu Next abil üksus general (üldine).
  3. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele Compass (kompass) ja avage see nupuga Next.
  4. Liikuge nupu Light Lock abil üksusele Declination (deklinatsioon) ja valige see nupuga Next.
  5. Valige , kui soovite deklinatsioonifunktsiooni välja lülitada, või valige W (lääs) või E (ida).
  6. Deklinatsiooniväärtuse määramiseks vajutage nuppu Start Stop või Light Lock.
  7. Väärtuse kinnitamiseks vajutage nuppu Next.

setting declination Ambit2

NÕUANNE:

Kompassisätetele ligipääsemiseks võite ka Compass (kompassi)režiimis hoida all nuppu View.

Innehållsförteckning