Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit2 S Οδηγίες χρήσης - 2.0

Innehållsförteckning

Βαθμονόμηση πυξίδας

Η λειτουργία Compass σας ζητά να προχωρήσετε σε βαθμονόμηση της πυξίδας πριν να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση που έχετε ήδη πραγματοποιήσει βαθμονόμηση της πυξίδας και θέλετε να την επαναλάβετε, μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή βαθμονόμησης από το μενού επιλογών.

Για να βαθμονομήσετε την πυξίδα:

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Next για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
  2. Πραγματοποιήστε κύλιση στη ρύθμιση general (γενικές) με το κουμπί Light Lock και ανοίξτε τη με το κουμπί Next.
  3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην Compass (Πυξίδα), χρησιμοποιώντας το κουμπί Start Stop ή το κουμπί Light Lock και ανοίξτε τη με το κουμπί Next.
  4. Πατήστε το κουμπί Next για να επιλέξετε Calibration (Βαθμονόμηση).
  5. Στρέψτε και γύρτε το ρολόι σε πολλές κατευθύνσεις μέχρι να ακούστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ο οποίος θα σημαίνει ότι η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε.

calibrating compass Ambit2

Αν η βαθμονόμηση είναι επιτυχής, εμφανίζεται η ένδειξη Calibration successful (Επιτυχής βαθμονόμηση). Σε περίπτωση αποτυχίας της βαθμονόμησης, εμφανίζεται η ένδειξη Calibration failed (Αποτυχία βαθμονόμησης). Για να επιχειρήσετε ξανά τη βαθμονόμηση, πατήστε το κουμπί Start Stop.