Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Apné-timer

Under fridykning kan du använda apné-timern till intervallträning. Du kan justera följande inställningar:

 • Vent. (Vent.): ventilationstid: detta är den inledande varaktigheten av din andningstid. Tiden ökas vid varje intervall med inkrementtiden.
 • Incr (Inkr.): inkrementtid: denna läggs till ventilationstiden för varje intervall. Om t.ex. din ventilationstid är 1:00 minut och din inkrementtid 0:30 sekunder, är den första intervallventilationen 1:00, den andra 1:30, den tredje 2:00 och så vidare.
 • Repeats (Upprepningar): antal intervaller

Så här justerar du inställningarna för apné-timern:

 1. I tidsläge håller du UP nedtryckt så att du kommer till apné-timerns vy.

apnea timer view Dseries

 1. Håll DOWN nedtryckt så att du kommer till inställningarna av apné-timern.
 2. Justera ventilationstiden med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
 3. Justera inkrementtiden med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
 4. Justera antalet intervaller med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.

Så här använder du apné-timern:

 1. Tryck på SELECT för att starta det första intervallet. Timern räknar ner ventilationstiden. Nedräkningen fortsätter upp till -0,30 sekunder över angiven ventilationstid.
 2. Tryck på SELECT för att starta apné-cykeln. Du kan starta denna när som helst under ventilationsnedräkningen. Apné-tiden har inte definierats på klockan. Den är så lång eller kort som du själv väljer.
 3. Tryck på SELECT igen för att starta nästa ventilationscykel.
 4. Upprepa till slutet av angivet antal intervaller.
 5. Tryck på MODE för att avsluta apné-timern.

Det går att återställa apné-timern genom att hålla SELECT nedtryckt.

Apné-timern har stöd för upp till 20 intervaller men detta är beroende av ventilations- och inkrementtider. Den sista ventilationscykeln kan inte vara kortare än 0:05 sekunder eller längre än 20:00 minuter.

Varning:

Den som bedriver någon form av dykning där man håller andan riskerar blackout på grunt vatten (shallow-water blackout, SWB), plötslig medvetslöshet orsakad av syrebrist.

Innehållsförteckning