Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto D4f Användarhandbok -

Ljud

Enhetens ljud kan slås på och stängas av. När ljudet är avstängt förekommer inga ljudlarm.

Inställning av ljud:

  1. I tidsläget håller du DOWN nedtryckt.
  2. Tryck på DOWN eller UP för att skrolla till Tones (Signaler) och tryck på SELECT.
  3. Tryck på DOWN eller UP för att aktivera/avaktivera och bekräfta med SELECT.
  4. Tryck på MODE för att avsluta.

Innehållsförteckning