Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV | NYA LÄGRE PRISER

Suunto D5 Användarhandbok

Multigasdykning

Suunto D5 tillåter gasbyte under ett dyk mellan de gaser som angivits i Gaser-menyn. Vid uppstigning meddelas du alltid om byte av gas i det fall det finns en tillgänglig, bättre gas.

Du kan till exempel ha följande gaser vid dykning till 40 m (131,2 ft):

  • Nitrox 26 % (1,4 pO2) (för botten)
  • Nitrox 50 % (1,6 pO2) (dekompressionsgas)
  • Nitrox 99 % (1,6 pO2) (dekompressionsgas)

Vid uppstigning meddelas du om byte av gas vid 22 m (72 ft) och 6 m (20 ft) beroende på gasens maximala operativa dykdjup (maximum operating depth, MOD).

Ett extrafönster meddelar dig när du ska byta gas så som visas nedan:

p19-change-gas

Varning:

Vid dykning med flera gaser ska du komma ihåg att uppstigningstiden alltid beräknas utifrån antagandet att du använder alla de gaser som finns med i menyn Gaser (Gaser). Kontrollera alltid innan du dyker att du enbart har definierat gaserna för ditt för tillfället planerade dyk. Ta bort de gaser som inte är tillgängliga för dyket.

Air/Nitrox dykläge har bara en gas i den förinställda gaslistan. För att lägga till flera gaser aktiverar du multigasläget med inställningen Flera gaser ”On” (PÅ) under Dykinställningar » Läge » Parametrar. Din Suunto D5 kommer att starta om för att spara ändringar. När dykning med flera gaser aktiveras kan du läggas till totalt tre gaser.

Ändra gaser under pågående dyk

Gaser ska endast ändras i nödfall. På grund av oförutsedda händelser kan du till exempel förlora en gasblandning, och då måste du anpassa dig till situationen genom att ta bort en gasblandning från gaslistan i Suunto D5. Detta gör att du kan fortsätta dyka och få korrekt dekompressionsinformation beräknad av dykdatorn.

I ett annat fall, om du av någon anledning får slut på gas och behöver använda en gasblandning från en dykkompis, är det möjligt att anpassa Suunto D5 till situationen genom att lägga till den nya gasblandningen i listan. Suunto D5 beräknar på nytt dekompressionen och visar korrekt information.

OBS:

Denna funktion är inte aktiverad som standard, utan måste aktiveras och skapar ett extra steg i gasmenyn under dyket. Funktionen är endast tillgänglig om flera gaser har valts för dykläget.

För att kunna modifiera gaser aktiverar du funktionen i inställningsmenyn under Dykinställningar » Parametrar » Modifiera gaser.

När funktionen är aktiverad under ett dyk med flera gaser kan du lägga till en ny gas och välja en befintlig gas i gaslistan för att ta bort den.

OBS:

Du kan inte ändra eller ta bort gasen som används för tillfället (aktiv gas).

När Modifiera gaser är aktiverad kan du ta bort gaser som inte används från gaslistan och lägga till nya i listan samt ändra parametrar (O2, pO2) för ej aktiva gaser.

Innehållsförteckning