Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | VINTERREA | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

  • Anpassa dyklägen med DM5

Anpassa dyklägen med DM5

Du kan anpassa vyer och funktioner på Suunto EON Core med Suunto DM5. Skapa upp till 10 olika dyklägen med upp till fyra anpassade vyer vardera.

Titta på videon på YouTube.

Så här anpassar du Suunto EON Core:

  1. Hämta och installera Suunto DM5 på http://www.suunto.com/DM5.
  2. Anslut din Suunto EON Core till datorn med USB-kabeln.
  3. I fönstret för enheter väljer du Suunto EON Core.
  4. Välj fliken Customization (Anpassning). Du kan skapa nya dyklägen och ändra befintliga.
OBS:

När du skapar eller ändrar dyklägen måste du synkronisera ändringarna med Suunto EON Core innan du drar ut USB-kabeln för att spara ändringarna på enheten.

Anpassning är indelat i fyra kategorier:

  • Dykläge (namn)
  • Dykalgoritm
  • Gasinställningar
  • Anpassning av vyer

Dykläge (namn)

Maximal längd på namnet är 15 tecken. Använd något kort och enkelt som hjälper dig att enkelt identifiera de funktioner och den information som du har anpassat på detta läge.

Dykalgoritm

Du kan välja att använda Suunto Fused™ RGBM eller ingen algoritm (se Suunto Fused RGBM). Om du väljer “ingen algoritm” fungerar Suunto EON Core som en mätare (bottentimer) i det läget. Om du väljer Suunto Fused RGBM har du ytterligare två alternativ: personlig inställning (algoritmkonservatism) och höjdinställning.

Gasinställningar

Här kan du ändra vad som visas i menyn Gas(es) (Gas(er) på Suunto EON Core. Alternativet för flera gaser kan slås på eller av. Slå på det för att kunna dyka med flera gaser. När gasmenyn är avstängd är den förenklad och lättare att använda med bara en gas.

Även helium kan slås på eller stängas av. Om du stänger av det kan du inte se heliumkomponent för några gaser.

Gasens maximala 2-inställning kan ställas in på manuell eller fast. Det fasta alternativet innebär att det valda värdet används för alla gaser och möjligheten att manuellt redigera dem i menyn Gas(es) (Gas(er) inaktiveras. När manuell väljs kan du redigera gasens maximala pO2-värde för varje gas individuellt i menyn Gas(es) (Gas(er).

Anpassning av vyer

För varje dykläge kan du skapa upp till fyra anpassade vyer. För varje vy finns det två områden med vyanpassning: stil och innehåll.

Lägets stil kan vara framträdande, grafisk eller klassisk.

Den framträdande vyn visar information med stora siffror:

Styles Prominent

Grafisk stil presenterar information extra, visuella element:

Styles Graphical

Med klassisk stil presenteras information på traditionellt sätt med hjälp av siffror:

Styles Classic

Inom varje vy i läget kan du definiera vilken information som ska visas i anpassningsbara fält. När du redigerar vyn i DM5, får du en förhandsvisning av hur den kommer att se ut på din Suunto EON Core.

I varje vy kan du ange flera anpassade fältpar för värdena som visas längst ner till vänster och höger. När du använder vyn på Suunto EON Core kan du bläddra igenom fältparen genom att trycka på den nedre knappen.