Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | OUTLET | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

Kalenderklocka

Inställningar för tid och datum hittas under General (Allmänt) / Device settings (Inställningar för enhet) / Time & date (Tid/datum).

Inställningar för tid och datum format hittas under General (Allmänt) / Device settings (Inställningar för enhet) / Units and formats (Enheter och format).

Så här ändrar du tid och datum

 1. Håll mittknappen intryckt för att öppna menyn.
 2. Bläddra till General (Allmänt) / Device settings (Inställningar för enhet) / Time & date (Tid/datum).
 3. Skrolla till Set time (Ställ in tid) eller Set date (Ställ in datum) med den övre eller nedre knappen.
 4. Tryck på mittknappen för att välja inställningen.
 5. Justera inställningen med den övre eller nedre knappen.
 6. Tryck på mittknappen för att gå till nästa inställning.
 7. Tryck en gång på mittknappen när sista värdet ställts in för att spara och gå tillbaka till Time & date (Tid/datum) .
 8. Håll mittknappen nedtryckt för att avsluta när du är klar.

Så här ändrar du tids- och datumformat

 1. Håll mittknappen intryckt för att öppna menyn.
 2. Bläddra till General (Allmänt) / Device settings (Inställningar för enhet) / Units and formats (Enheter och format).
 3. Skrolla till Time format (Tidsformat) eller Date format (Datumformat) med den övre eller nedre knappen.
 4. Följ stegen 4 till 8 som ovan för att ändra och spara formaten.

Innehållsförteckning