Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | OUTLET | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

  • Larm, varningar och meddelanden

Larm, varningar och meddelanden

Suunto EON Core har färgkodade larm, varningar och meddelanden. De visas tydligt på skärmen med en ljudsignal (om toner är på). Larm är alltid röda. Varningar kan vara röda eller gula. Meddelanden är alltid gula.

När larm, varning eller meddelande inträffar, visas ett meddelande som extrafönster. Meddelanden i extrafönster kvitteras med tryck på valfri knapp. Den information som behöver uppmärksammas finns kvar på skärmen eller som rullbara inslag i det nedre fältet tills situationen återgått till det normala.

Larm är avgörande händelser som alltid kräver omedelbara åtgärder. När en larmsituation återgår till det normala, upphör larmet automatiskt.

AlarmFörklaring
AscSpeedAlertUppstigningshastighet överskrider säker hastighet på 10 meter (33 ft) per minut under minst fem sekunder.
deco ceiling broken ProminentDekompressionstaket brutet med mer än 0,6 m (2 ft) vid dekompressionsdyk. Gå omedelbart tillbaka under takdjupet och fortsätt att stiga normalt.
alarm pO2high CoreSyrepartialtryck överstiger säker nivå (>1,6). Stig omedelbart eller byta till gas med lägre syrehalt.
alarm pO2low new CoreSyrepartialtryck under säker nivå (<0,18). Gå omedelbart ner eller byt till gas med högre syrehalt.

Varningar uppmärksammar dig på händelser som kan påverka din hälsa och säkerhet om inte åtgärder vidtas. Kvittera varningen genom att trycka på valfri knapp.

VarningFörklaring
CNS100%Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 100 %-gränsen
OTU300Rekommenderad daglig gräns för syretoleransenhet uppnådd
DjupDjup överskrider din djuplarmsgräns
DyktidDyktiden överskrider din gräns för dyktidslarm
Utspädningsgas hög PO2Syrepartialtrycket (utspädningsgas) överskrider säkerhetsnivån (> 1,6). Ingen omedelbar fara om inte utspädningsgas används vid till exempel bailout
Utspädningsgas låg PO2Syrepartialtrycket (utspädningsgas) understiger säkerhetsnivån (<0,18). Ingen omedelbar fara om inte utspädningsgas används vid till exempel bailout
GastidGastiden överstiger din alarmgräns för gastid, eller så är flasktrycket under 35 bar (~510 psi), och i så fall är gastiden noll
Säkerhetsstopp brutetSäkerhetsstoppets tak brutet med mer än 0,6 m (2 ft)
Flasktryck

Flasktrycket understiger din gräns för flasktryckslarm

Förutom det konfigurerbara gastidsalarmet aktiverar din dykdator också ett alarm när du når ett tryck på 75 bar och 50 bar. Flasktrycksnumret tvingas fram och visas på displayen och blir gult efter 75 bar och rött efter 50 bar.

Meddelanden indikerar händelser som kräver förebyggande åtgärder. Kvittera meddelandet genom att trycka på valfri knapp.

MeddelandeFörklaring
CNS80%Centrala nervsystemets toxicitetsnivå på 80%-gränsen
OTU250Ungefär 80 % av rekommenderad daglig gräns för OTU har uppnåtts
Byta gasVid dykning med flera gaser är det vid uppstigning säkert att för optimal dekompressionsprofil byta till nästa tillgängliga gas
Låg batterinivåUngefär tre timmars dyktid kvar
Laddning behövsUngefär två timmars batteritid kvar; laddning krävs före nästa dyk
Setpoint har växlatsSetpoint växlas automatiskt vid rebreather-dyk. Se Setpoints
Tank POD låg batterinivåTank POD-enhetens batterilivstid låg; batteribyte krävs

Innehållsförteckning