Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1000,00 Kr | OUTLET | ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV

Suunto EON Core Användarhandbok

Multigasdykning

Suunto EON Core Tillåter byte av gas under ett dyk mellan de gaser som definieras i menyn Gas(es) (Gaser). Vid uppstigning meddelas du alltid om byte av gas i det fall det finns en tillgänglig, bättre gas.

Du kan till exempel ha följande gaser vid dykning till 55 m:

  • tx18/45, MOD 58 m
  • tx50/10, MOD 21 m
  • syre, MOD 6 m

Vid uppstigning meddelas du om byte av gas vid 21m och 6 m beroende på gasens maximala arbetsdjup (maximum operating depth, MOD).

Ett extrafönster meddelar dig när du ska byta gas så som visas nedan:

Change Gas Core

Varning:

Vid dykning med flera gaser ska du komma ihåg att uppstigningstiden alltid beräknas utifrån antagandet att du använder alla de gaser som är med i menyn Gas(es) (Gaser). Kontrollera alltid innan du dyker att du enbart har definierat gaserna för ditt för tillfället planerade dyk. Ta bort de gaser som inte är tillgängliga för dyket.

Ändra gaser under pågående dyk

Gaser ska endast ändras i nödfall. En dykare kan till exempel på grund av oförutsedda händelser förlora en gasblandning. Dykaren kan då anpassa sig till situationen genom att ta bort gasblandningen från gaslistan i Suunto EON Core. På så sätt kan dykaren fortsätta dyket och få korrekt dekompressionsinformation på dykdatorn.

Om dykarens gas av någon anledning tar slut och dykaren behöver använda en dykkompis gasblandning, kan Suunto EON Core anpassas till situationen genom att en ny gasblandning läggs till i listan. Suunto EON Core räknar då om dekompressionen och visar korrekt information.

OBS:

Denna funktion är inte aktiverad som standard, utan måste aktiveras och skapar ett extra steg i gasmenyn under dyket. Funktionen är endast tillgänglig om flera gaser har valts för dykläget.

Funktionen som gör det möjligt att ändra gaser aktiveras i inställningsmenyn under Dykinställningar / Parametrar / Modifiera gaser .

När funktionen är aktiverad under ett dyk med flera gaser kan du lägga till en ny gas och välja en befintlig gas i gaslistan för att ta bort den.

Isobarisk motdiffusion (ICD)

ICD sker när inerta gaser (till exempel kväve och helium) diffunderar (sprids ut) åt olika håll under ett dyk. Med andra ord tar kroppen upp en gas samtidigt som den andra släpps ut. ICD är en risk vid dykning med trimix-blandningar.

Detta kan hända under ett dyk, till exempel när trimix-gas växlas till nitrox eller lätt trimix. När växlingen sker diffunderar helium och kväve snabbt i olika riktningar. Detta leder till en tillfällig ökning av det totala trycket av inerta gaser, vilket kan orsaka dykarsjuka.

Det finns för närvarande inga algoritmer som kan förhindra ICD. Därför måste du ta med detta i beräkningen när du planerar dyk med trimix.

Med Suunto EON Core kan du planera användning av trimix på ett säkert sätt. Under menyn Gases (Gaser) kan du justera procentsatserna för syre (O2) och helium (He) för att se förändringen i partialtrycket för kväve (ppN2) och helium (ppHe).

En ökning av partialtrycket indikeras av ett positivt nummer, och en minskning av ett negativt nummer. Förändringar av ppN2 och ppHe visas bredvid den gasblandning du vill växla till. Maximum Operating Depth (MOD) antas vara djupet där gasblandningen börjar användas.

En ICD-varning genereras när djupet vid gasväxlingen är över 10 meter och antingen

  1. förändringen av ppN2 ökar mer än +0,5, eller
  2. förändringen av ppHe ökar mer än +0,5 och ppN2 minskar mer än -0,25.

Om en gasväxling leder till att dessa gränser överskrids, indikerar Suunto EON Core risken för ICD på följande sätt:

isobaric new

I detta exempel är de tillgängliga gasblandningarna för ett djupt trimix-dyk följande:

  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • Syre

Suunto EON Core indikerar det farliga ICD-tillståndet när gasblandningen växlas från 15/55 till 35/10 på 34,4 meters djup.

Om denna gasväxling görs, är förändringarna av ppN2 och ppHe långt över säkerhetsgränserna.

Ett sätt att undvika risken för ICD är att öka heliuminnehållet i 35/10-gasblandningen till en 35/25-trimixblandning. Detta innebär att förändringarna av partialtrycket hålls på en säker nivå och undanröjer risken för plötslig ICD.

Innehållsförteckning