Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok – 1.6

Mobilappen Movescount

Mobilappen Movescount

Med Suunto Movescount App kan du enkelt överföra dina dykloggar till Movescount, där du kan följa och dela dina dykäventyr.

Så här parar du ihop din enhet med Suunto Movescount App i iOS:

  1. Hämta Suunto Movescount App från iTunes App Store och installera den på en kompatibel Apple-enhet. Aktuell information om kompatibla enheter finns i beskrivningen av appen.
  2. Starta Suunto Movescount App och aktivera Bluetooth om du inte redan har gjort det. Låt appen köras i förgrunden.
  3. Om du inte har konfigurerat din Suunto EON Steel, kan du göra det nu (se Komma igång).
  4. Tryck på inställningsikonen högst upp till höger och tryck på + för att lägga till en ny enhet.
  5. Tryck på din dykdator i listan över hittade enheter och ange lösenordet som visas på Suunto EON Steel.

Så här parar du ihop din enhet med Suunto Movescount App i Android:

  1. Hämta och installera Suunto Movescount App från Google Play på din kompatibla Android-enhet. Aktuell information om kompatibla enheter finns i beskrivningen av appen.
  2. Starta Suunto Movescount App och aktivera Bluetooth om du inte redan har gjort det. Låt appen köras i förgrunden.
  3. Om du inte har konfigurerat din Suunto EON Steel, kan du göra det nu (se Komma igång).
  4. Ett popup-fönster visas på din Android-enhet. Välj Pair.
  5. Ange lösenordet som visas på dykdatorn i fältet för parkoppling på den mobila enheten, och välj sedan OK.

Synkronisera med mobilappen

Om du har parat ihop din Suunto EON Steel med Suunto Movescount App uppdateras nya loggar automatiskt när Bluetooth-anslutningen är aktiv. Bluetooth-ikonen på Suunto EON Steel blinkar medan informationen synkroniseras.

Dina loggar synkroniseras med ditt konto förutsatt att din mobila enhet har en aktiv dataanslutning och att appen är ansluten till ditt Movescount-konto. Om det inte finns någon dataanslutning sker synkroniseringen först när anslutningen är tillgänglig.

Osynkroniserade loggar som har registrerats med Suunto EON Steel visas i appen, men du kan inte se information om dem förrän de har synkroniserats med ditt Movescount-konto.

Om du vill para ihop din Suunto EON Steel med en annan mobil enhet kopplar du ifrån den nuvarande enheten i inställningsmenyn under General / Connectivity / Unpair.

OBS:

Operatörsavgifter för mobildataanslutning kan tillkomma när du synkroniserar Suunto Movescount App och ditt Movescount-konto.