Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Essential Användarguide -

Använda AUTOMATIC-profilen

automatic-profilen växlar mellan altimeter-profilen och Barometer-profilen enligt dina rörelser. När automatic-profilen är aktiverad syns auto icon i displayens övre högra del. Beroende på vilken profil som är aktiverad kommer du åt profilvyerna altimeter eller barometer med View.

När enheten flyttas 5 meter i höjdled inom 3 minuter aktiveras altimeter-profilen. När enheten inte flyttas i höjdled på 12 minuter aktiveras barometer-profilen.

OBS:

automatic-profilen bör inte vara aktiv hela tiden. Vissa aktiviteter kräver att barometer-profilen är aktiverad hela tiden även om du rör på dig (om du t.ex. surfar). Med andra ord: i vissa situationer måste du välja en lämplig profil manuellt.